rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Obecné zastupiteľstvo

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený  z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
 • Obecné zastupiteľstvo obce Horná Súča môže mať 9 - 11 poslancov.
 • Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
 • Podrobnú úpravu rokovania OZ upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.

Úlohy obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo /OZ/ rozhoduje o  základných otázkach života obce a  je mu vyhradené najmä:

a)      určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)      schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c)       schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)      rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e)      určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)       vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g)      uznášať sa na nariadeniach,

h)      schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i)        určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)        voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)      schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)        zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m)    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)      zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)      udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)      ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Poslanci:

 • František Barinec
 • Ivan Bulejko
 • Ing. Miroslav Čapák  
 • Ing. Pavol Dohnan
 • Ivan Kako 
 • Jakub Krovina 
 • Silvia Ludvíková
 • Pavol Mikušinec
 • Jozef Mrázik
 • Mgr. Dominik Zemanovič
 • Jozef Zemanovič 
 

Plán zasadnutí OZ

 •     DEŇ           HODINA          MIESTO
 • 13.03.2020     18:00      OcÚ Horná Súča
 • 19.06.2020     18:00      KD Trnávka
 • 11.09.2020     18:00      OcÚ Horná Súča
 • 04.12.2020     18:00      OcÚ Horná Súča
 

Členovia obecnej rady

 • Ing. Juraj  Ondračka - starosta obce
 • Jozef Mrázik -  zástupca starostu
 • Ing. Miroslav Čapák - člen rady
 • Silvia Ludviková - člen rady
 • Ing. Radovan Sáska - hlavný kontrolór
 • Margaréta Dohnanová - zapisovateľka
 

Plán zasadnutí OR

 • DEŇ               HODINA         MIESTO
 • 03.03.2020    18:00        OcÚ Horná Súča
 • 09.06.2020    18:00        OcÚ Horná Súča
 • 02.09.2020    18:00        OcÚ Horná Súča
 • 24.11.2020    18:00        OcÚ Horná Súča

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 26. 11. 2020
zamračené 3 °C 0 °C
piatok 27. 11. polojasno 6/0 °C
sobota 28. 11. polojasno 4/-1 °C
nedeľa 29. 11. oblačno 2/-2 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom