rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Radovan Sáska

 • tel.č:  032/6519 621
 • e-mail: radovan.saska@hornasuca.sk, kontrolor@hornasuca.sk
 • Hlavný kontrolór bol zvolený do funkcie uznesením č. 1/02/2013/OZ dňa 22.02.2013 na obdobie od 01.03.2013 do 28.02.2019

§18, Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 18f, Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

 • a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona
 • b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom zasadnutí,
 • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,  a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami     pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych  fondov Európskej únie,
 • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
 • h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.  

Dokumenty hlavného kontrolóra

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, sobota 16. 1. 2021
slabé sneženie -3 °C -6 °C
nedeľa 17. 1. slabé sneženie -4/-9 °C
pondelok 18. 1. slabé sneženie -3/-10 °C
utorok 19. 1. sneženie 0/-4 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom