rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Kedy: 10. 3. 2020 14:38 - 31. 12. 2021 23:59

Kde: Horná Súča - námestie / Park M. Rešetku

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Typ akcie: cirkevný (cirkevné stretnutie, duchovná prednáška, ekumenická bohoslužba, pravoslávna bohoslužba, protestantská bohoslužba, púť, rímskokatolícka bohoslužba, svätenie cirkevného objektu, židovská bohoslužba), divadlo (bábkové divadlo, balet/tanec, čierne divadlo, detské divadlo, divadelný festival, folklórny tanec, hudobné divadlo, muzikál, ochotnícke divadlo, opera, ostatné (divadlo), poézia, pouličné divadlo, tanec), gastronómia (degustácia čajov, degustácia páleniek, degustácia pív, degustácia vín, grilovanie, hody, ochutnávka jedál, ostatné (gastronómia), pivná slávnosť, vinobranie, zabíjačka), historické akcie (fašiangy, historický šerm, historický tanec, jazda historickým vlakom, jazda historickými vozidlami, ľudová tradícia, rekonštrukcia bitky, sokoliarstvo, ukážka remesiel), hudba (cimbalová hudba, dance party, diskotéka, dychová hudba, folklór - ľudové tradície, historická hudba, koncert, ostatné (hudba), spev, zbory, tanečná zábava, vážna hudba), kino - film (akčný film, animovaný film, dobrodružný film, dokumentárny film, filmový festival, historický film, komédia (film), kriminálny film, pre deti (film), romantický film, rozprávkový film, sci-fi film, triler (film), vojnový film), ostatné (akcie pre celú rodinu, akcie pre deti, akcie pre seniorov, akcie zdravotne postihnutých, autogramiáda, besiedka, cirkus, čítanie (napr. autorské), deň otvorených dverí, exkurzia, charitatívna akcia/zbierka, karneval, konferencia, krst, krst knihy, letecký deň, majáles, módna prehliadka, motozraz, Noc kostolov, ohňostroj, pálenie čarodejníc, pietna akcia, plavba loďou, ples, poľovníctvo, prednáška, prehliadka, prezentácia, púšťanie šarkanov, rozsvietenie vianočného stromu, slávnosť, stavanie mája, stolné hry, školenie, videoprojekcia, výlov rybníka), šport, aktívne trávenie voľného času (aerobik, agility, americký futbal, aquazorbing, atletika, automobilový šport, badminton, baseball, basketbal, beh, biatlon, biketrial, biliard, BMX, bojové umenie, bowling, box, kickbox, boxlakros, cvičenie pre tehotné, cyklistika, cyklistika sálová, cykloakcia pre verejnosť, cyklokros, dračie lode, džudo, extrémny šport, florbal, futbal, futsal, golf, gymnastika moderná, gymnastika športová, hádzaná, hádzaná národná, hasičská súťaž, hokej, hokejbal, horolezectvo, chôdza, in-line hokej, in-line korčuľovanie, jachting, jazdectvo, kone, kanoistika, karate, karting, kolky, korčuľovanie, krasokorčuľovanie, kroket, kulturistika a fitnes, kynológia, letecká akrobacia, lukostreľba, lyžovanie akrobatické, lyžovanie bežecké, lyžovanie na tráve, lyžovanie zjazdové, mažoretky, motocykle cestné, motokros, motoskijöring, mototuristika, MTB, muzikoterapia, nohejbal, nordic walking, orient. beh, LOB, MTBO, orientačné potápanie, ostatné (šport), paintball, paraglajding, petanque, plávanie, plávanie pre dojčence, plávanie pre tehotné, plochá dráha, potápanie, powerkiting, preteky modelov, rafting, ragby, rodeo, rybolov, ryžovanie zlata, severská kombinácia, skejtbording, skoky do vody, skoky na lyžiach, skoky na trampolíne, snoubording, softbal, speleoturistika, spinning/indoor cycling, squash, stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis, streetball, šachy, šerm, šípky, športová streľba, športový tanec, taekwondo WTF, tenis, tchaj-ťi (taiji,tai-chi), triatlon, triatlon, DT, QT, turistika, veslovanie, vodácka akcia, vodné lyžovanie, vodné pólo, vodný aerobik, volejbal, vychádzka, výuka tanca, vzpieranie, westernová súťaž, windsurfing, zápas, zdravotné cvičenie, zoskok parašutistov)

Do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.

Hromadné podujatia jednorazovej povahy trvajúce najviac 48 hodín sa budú môcť konať iba za predpokladu, že všetci účastníci budú v čase hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 12 hodína budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania.!

 

Všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez prítomnosti obecenstva.!

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva(RÚVZ)môžu podľa zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. Vyhlášky jednotlivých RÚVZ nájdete zverejnené vo vestníku vlády.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

•vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka),

•zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

•vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

•hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

•zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

•zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

•zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:-ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,-zákaz podávania rúk,

•pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

•v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

•v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

•zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

•organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

•podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

•v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

•obrad krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií; do počtu 6 osôb pričom nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto ich účasť výkonom povolania (osoby vykonávajúce obrad, transport truhly, pochovávanie a podobne); obmedzenie počtu účastníkov obradu sa vzťahuje na obrady v interiéri aj v exteriéri,

•zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

•zasadnutia, schôdze ainé podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,

•voľby,

•celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,

•od 27.januára 2021 športové podujatia nevyhnutné pre ich športovú prípravu a kvalifikáciu osôb, ktoré sú držiteľmi dekrétu o zaradení do širšej nominácie olympijského alebo paralympijského tímu(podujatia sa musia konať bez obecenstva a všetci účastníci musia mať negatívny RT-PCR alebo antigénový test nie starší ako 7 dní),

•výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

1)hokej: TIPOS extraliga (hokej -muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej –muži), Slovenská hokejová liga

2)futbal: FORTUNA Liga (futbal -muži), II. futbalová liga

3)hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná -muži), MOL Liga (hádzaná –ženy),

4)volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

5)basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži –basketbal), Extraliga ženy (basketbal -ženy).

Uvedené súťaže musia prebiehať bez prítomnosti obecenstva. Povolené sú aj podujatia v rámci karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva. Protiepidemické podmienky, za ktorých musia tieto súťaže prebiehať, sa nachádzajú v manuáli, ktorý uverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. Na tieto hromadné podujatia sa nevzťahuje výnimka, podľa ktorej by sa ich mohli zúčastniť osoby s negatívnym testom nie starším ako 12 hodín. Platí tu úplný zákaz účasti obecenstva.

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Horná Súča - námestie / Park M. Rešetku, , Horná Súča, 91333

Časová náročnosť

Doba trvania: 661.4 dní

Organizátor

Obec Horná Súča
Dátum vloženia: 1. 1. 2021 14:38
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2021 17:24

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 1. 2022
polojasno 2 °C -4 °C
štvrtok 20. 1. sneženie 3/-3 °C
piatok 21. 1. slabé sneženie -1/-5 °C
sobota 22. 1. slabé sneženie -2/-6 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom