rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

R2020/000040

10,00 EUR

Poláček Roman

Obec Horná Súča

15. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00053-002

20,00 EUR

Barišová Lujza

Obec Horná Súča

15. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00054-002

20,00 EUR

Barišová Lujza

Obec Horná Súča

15. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00055-002

20,00 EUR

Barišová Lujza

Obec Horná Súča

16. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča na rok 2020

OCÚHS-S2020/00039

1 300,00 EUR

HS CHABOVIENKA, Halalovka 20, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

16. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00060-002

10,00 EUR

Kotrasová Helena

Obec Horná Súča

16. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00061-002

10,00 EUR

Kotrasová Helena

Obec Horná Súča

17. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00040

1 300,00 EUR

Detský folklórny súbor ČAJKA

Obec Horná Súča

17. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00068-002

3,50 EUR

Šulhánek Alojz

Obec Horná Súča

20. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00048

1 200,00 EUR

Klub seniorov Horná Súča

Obec Horná Súča

21. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00043

700,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Súča, 250, 91333 Horná Súča

Obec Horná Súča

21. 1. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

OCÚHS-S2020

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

22. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OCÚHS-S2020/00045

500,00 EUR

Veselá kopanica - OZ

Obec Horná Súča

22. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OCÚHS-S2020/00038

1 300,00 EUR

CHOTÁR, OZ

Obec Horná Súča

24. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071W927 zo dňa 15. 01. 2020

Z311071W927

13 464,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Obec Horná Súča

27. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00096-002

20,00 EUR

Poláček Cyril

Obec Horná Súča

27. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00097-002

20,00 EUR

Poláček Cyril

Obec Horná Súča

28. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00037

12 500,00 EUR

Futbalový klub Horná Súča

Obec Horná Súča

28. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00042

800,00 EUR

Kamarádi

Obec Horná Súča

29. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00114-002

20,00 EUR

Bulejko Branislav

Obec Horná Súča

29. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00126-002

70,00 EUR

Gugová Júlia

Obec Horná Súča

29. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00127-002

10,00 EUR

Gugová Júlia

Obec Horná Súča

29. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti na rok 2020

OCÚHS-S2020/00047

250,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

Obec Horná Súča

30. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti na rok 2020

OCÚHS-S2020/00046

100,00 EUR

Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov

Obec Horná Súča

3. 2. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00150-002

20,00 EUR

Škundová Viera

Obec Horná Súča

3. 2. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00154/002

20,00 EUR

Fiedorová Emília

Obec Horná Súča

3. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00041

400,00 EUR

Vojnový historický klub Biele Karpaty

Obec Horná Súča

5. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00169-001

Neuvedené

LESY SR, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

Obec Horná Súča

12. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00199-002

Neuvedené

Juricová Anna

Obec Horná Súča

14. 2. 2020

Zmluva o umeleckom výkone

OCÚHS-S2020/00214

400,00 EUR

Peter Šedivý (DŠ band) hudobná skupina

Obec Horná Súča

14. 2. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00210-002

Neuvedené

NOVOPLUS, s.r.o.

Obec Horná Súča

14. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00215-002

Neuvedené

Ondračková Helena

Obec Horná Súča

14. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

R2020/00567

Neuvedené

Kopúň Jozef

Obec Horná Súča

19. 2. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00224-001

Neuvedené

DŠG Súča, s. r. o.

Obec Horná Súča

19. 2. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00234-002

10,00 EUR

Katarína Juricová

Obec Horná Súča

19. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00232-002

Neuvedené

Zemanovičová Helena

Obec Horná Súča

19. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00237-002

Neuvedené

Hlávková Anna

Obec Horná Súča

20. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00239-002

Neuvedené

BI-DA Trade s.r.o.

Obec Horná Súča

20. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00243-001

Neuvedené

Lukšo Martin

Obec Horná Súča

24. 2. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00258-002

Neuvedené

Sáska František

Obec Horná Súča

26. 2. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00166

816 812,98 EUR

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

26. 2. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľností

OCÚHS-S2020

1,20 EUR

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

27. 2. 2020

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

OCÚHS-S2020

Neuvedené

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

27. 2. 2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

OCÚHS-S2020/00279-005

Neuvedené

Bulejko Martin

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00293

478,49 EUR

Čapáková Veronika

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00292

595,14 EUR

Vašíčková Barbora

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00301

478,49 EUR

Baďurová Alena

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00291

280,04 EUR

Stehlíková Agnesa

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00302

727,86 EUR

Častulín Pavol

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00299

478,49 EUR

Guga Jakub

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00288

280,04 EUR

Ševčíková Erika

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00295

727,86 EUR

Guga Michal

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00298

478,49 EUR

Juricová Anna

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00300

595,14 EUR

Blaho Daniel

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00297

478,49 EUR

Švajda Patrik

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00290

280,04 EUR

Dražkovec Štefan

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00303

727,86 EUR

Zemanovič Jozef

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00296

478,49 EUR

Mgr. Zemanovič Dominik

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00289

280,04 EUR

Nápoký Jozef

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00294

727,86 EUR

Birás Marek

Obec Horná Súča

28. 2. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/304-002

20,00 EUR

Petrová Oľga

Obec Horná Súča

9. 3. 2020

Zmluva o spolupráci

OCÚHS-S2020/00366

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Horná Súča

10. 3. 2020

Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

OCÚHS-S2020/00387

Neuvedené

Obec Zamarovce

Obec Horná Súča

13. 3. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00391-001

Neuvedené

Mikušincová Terézia

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

OCÚHS-S2020/00389

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121971254

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa distribučnej sústavy

121971239

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200140

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí

OCÚHS-S2020

Neuvedené

Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava 25

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Zmluva o bežnom účte

OCÚHS-S2020/504-001

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Zmluva o bežnom účte

OCÚHS-S2020/504-002

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

16. 3. 2020

Mandátna zmluva

OCÚHS-S2020/00412-002

Neuvedené

Slovák Michal

Obec Horná Súča

17. 3. 2020

Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto

OCÚHS-S2020/504-006

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3. 2020

Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto

OCÚHS-S2020/504-005

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3. 2020

Zmluva o poskytovaní služby BB

OCÚHS-S2020/504-004

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3. 2020

Zmluva o využívaní služby

OCÚHS-S2020/504-003

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

26. 3. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00437-002

Neuvedené

Nápoká Johana

Obec Horná Súča

27. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OCÚHS0515/2019

OCÚHS-S2020/00447-002

450,80 EUR

Karin Karren

Obec Horná Súča

2. 4. 2020

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

OCÚHS-S2020

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

2. 4. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

2. 4. 2020

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

OCÚHS-S2020/00468-005

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

6. 4. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/477-002

10,00 EUR

Mikušinec Štefan

Obec Horná Súča

7. 4. 2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

OCÚHS-S2020/00485

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horná Súča

15. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OCÚHS-S2020/00497-001

1 700,00 EUR

Ing. Marta Tóthová, Južná 8, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

15. 4. 2020

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

OCUHS 00496/2020

100,00 EUR

Poláček Miroslav

Obec Horná Súča

28. 4. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00523-002

20,00 EUR

Lišková Marta

Obec Horná Súča

6. 5. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00549-001

632,35 EUR

Gago Jozef

Obec Horná Súča

6. 5. 2020

Zámenná zmluva

OCÚHS-S2020/00550-001

44,46 EUR

Bc.Panáková Marcela

Obec Horná Súča

6. 5. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00

Neuvedené

Panák Peter

Obec Horná Súča

18. 5. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00582-002

20,00 EUR

Poláčková Blažena

Obec Horná Súča

18. 5. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00583-002

10,00 EUR

Poláčková Blažena

Obec Horná Súča

18. 5. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00584-002

3,50 EUR

Poláčková Blažena

Obec Horná Súča

26. 5. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00615-001

Neuvedené

Gračka Daniel

Obec Horná Súča

27. 5. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00626-002

20,00 EUR

Čapáková Katarína

Obec Horná Súča

28. 5. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00638

Neuvedené

Mrázik Pavol

Obec Horná Súča

28. 5. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00639-001

Neuvedené

Gračka Ján

Obec Horná Súča

28. 5. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00637-001

Neuvedené

Zemanovič Juraj

Obec Horná Súča

29. 5. 2020

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00604-001

Neuvedené

Tradičná pekáreň s. r. o.

Obec Horná Súča

29. 5. 2020

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00224-003

Neuvedené

DŠG Súča, s. r. o.

Obec Horná Súča

29. 5. 2020

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 1756/2010

OCÚHS-S2020/00539-002

Neuvedené

Birás Vladislav

Obec Horná Súča

1. 6. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00642

Neuvedené

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Obec Horná Súča

1. 6. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00649-001

20,00 EUR

RNDr. Pavol Koprivňanský

Obec Horná Súča

5. 6. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00661-001

834,48 EUR

Gago Ján

Obec Horná Súča

5. 6. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00663-002

20,00 EUR

Poláček Stanislav

Obec Horná Súča

5. 6. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00679-001

Neuvedené

Čepela Tibor

Obec Horná Súča

10. 6. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00640-002

110,00 EUR

Komunálne Služby Horná Súča

Obec Horná Súča

10. 6. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00676-002

20,00 EUR

Švajda Roman

Obec Horná Súča

19. 6. 2020

Dodatok č. 2 k Zmlluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00318-003

Neuvedené

Orságová Zuzana

Obec Horná Súča

22. 6. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00688-001

683,06 EUR

Barteková Terézia

Obec Horná Súča

24. 6. 2020

Zámenná zmluva

OCÚHS-S2020

Neuvedené

MUDr. Juraj Sokol

Obec Horná Súča

25. 6. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00727-001

Neuvedené

Gurínová Helena

Obec Horná Súča

25. 6. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00728-001

Neuvedené

Faryová Viktória

Obec Horná Súča

25. 6. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00730-001

Neuvedené

Ondračka Štefan

Obec Horná Súča

26. 6. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00734-001

597,32 EUR

MUDr. Mario Belák

Obec Horná Súča

26. 6. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00616

Neuvedené

Fary Peter

Obec Horná Súča

29. 6. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00447-004

Neuvedené

Karin Karren

Obec Horná Súča

1. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00083-007

Neuvedené

Ing. Mária Michaličková

Obec Horná Súča

1. 7. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00749-002

20,00 EUR

Sádecká Ľudmila

Obec Horná Súča

1. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00324-002

1 120,20 EUR

Škundová Marta

Obec Horná Súča

2. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00758-002

20,00 EUR

Bravčoková Mária

Obec Horná Súča

6. 7. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00787-002

Neuvedené

Ing. Majerský Juraj

Obec Horná Súča

8. 7. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00729-001

Neuvedené

Orság Ladislav

Obec Horná Súča

8. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00704-002

92,50 EUR

Kako Patrik

Obec Horná Súča

10. 7. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/731-001

Neuvedené

Blaho Pavel

Obec Horná Súča

10. 7. 2020

Zámenná zmluva

OCÚHS-S2020/00915

Neuvedené

Ing. Tomáš Pecúch, Mgr. Daniela Kozáčková

Obec Horná Súča

13. 7. 2020

Zmluva o zrušení vecného bremena a zriadení vecného bremena

OCÚHS-S2020/00143-001

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

14. 7. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00696

380,00 EUR

Farý Vladimír

Obec Horná Súča

15. 7. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00815-001

Neuvedené

Jančiová Zuzana

Obec Horná Súča

15. 7. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00816-001

Neuvedené

Bartek Dušan

Obec Horná Súča

16. 7. 2020

Kúpna Zmluva

OCÚHS-S2020/00907-001

2 124,00 EUR

Obec Horná Súča

Judr. Danica Birošová

17. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00833-002

30,00 EUR

Panáková Jana

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00836-002

10,00 EUR

Biras Jozef

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00837-002

30,00 EUR

Čapák Igor

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00838-002

10,00 EUR

Maršalková Oľga

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00838-004

10,00 EUR

Maršalková Oľga

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00839-004

10,00 EUR

Jurica Dušan

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00840-002

10,00 EUR

Stašáková Anna

Obec Horná Súča

20. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00839-002

20,00 EUR

Jurica Dušan

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00855-002

20,00 EUR

Maršalka Ľuboš

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00855-004

10,00 EUR

Maršalka Ľuboš

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00858-002

20,00 EUR

Gagová Ľudmila

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00859-002

20,00 EUR

Zemanovič Viktor

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00854-002

10,00 EUR

Sáska František

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00856-002

20,00 EUR

Drhová Marta

Obec Horná Súča

22. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00857-002

10,00 EUR

Biras Milan

Obec Horná Súča

23. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00860-002

20,00 EUR

Bartek Pavel

Obec Horná Súča

23. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00862-002

20,00 EUR

Blahová Anna

Obec Horná Súča

23. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00863-002

20,00 EUR

Mičák Jozef

Obec Horná Súča

23. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00865-002

20,00 EUR

Zemanovič Štefan

Obec Horná Súča

23. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00865-004

20,00 EUR

Zemanovič Štefan

Obec Horná Súča

23. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00864-002

20,00 EUR

Birásová Magdaléna

Obec Horná Súča

24. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00873-002

20,00 EUR

Birásová Agnesa

Obec Horná Súča

24. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00874-002

10,00 EUR

Seriš Ondrej

Obec Horná Súča

24. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00870-002

20,00 EUR

Dobrota Stanislav

Obec Horná Súča

24. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00871-002

3,50 EUR

Hoťko Viktor

Obec Horná Súča

24. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00871-004

10,00 EUR

Hoťko Viktor

Obec Horná Súča

24. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00871-006

30,00 EUR

Hoťko Viktor

Obec Horná Súča

29. 7. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00695-001

490,00 EUR

Hulvák Zdenko

Obec Horná Súča

29. 7. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00880-002

10,00 EUR

Stehlík Viktor

Obec Horná Súča

5. 8. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OCÚHS_S2020/00902

Neuvedené

Obec Horná Súča

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

6. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00960-002

30,00 EUR

Sádecká Júlia

Obec Horná Súča

18. 8. 2020

Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek

30479

Neuvedené

Spoločnosť Stredné Považie a. s.

Obec Horná Súča

19. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00929-002

20,00 EUR

Bobotová Mária

Obec Horná Súča

19. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00932-002

10,00 EUR

Blahová Žaneta

Obec Horná Súča

19. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00934-002

20,00 EUR

Tarabusová Veronika

Obec Horná Súča

20. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00939-002

20,00 EUR

Bulejko Miroslav

Obec Horná Súča

21. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00943-002

20,00 EUR

Blahová Anna

Obec Horná Súča

24. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00945-002

20,00 EUR

Maršalková Oľga

Obec Horná Súča

25. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00946-002

10,00 EUR

Stašáková Júlia

Obec Horná Súča

27. 8. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o úprave vzájomných práv a povinnosti

OCÚHS-S2020/00110-005

816 812,98 EUR

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

27. 8. 2020

Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 147

OCÚHS-S2020/00110-006

Neuvedené

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

27. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00959-002

20,00 EUR

Bulejková Anna

Obec Horná Súča

27. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00959-004

20,00 EUR

Bulejková Anna

Obec Horná Súča

27. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00960-004

20,00 EUR

Sádecká Júlia

Obec Horná Súča

27. 8. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00961-002

20,00 EUR

Sásková Júlia

Obec Horná Súča

31. 8. 2020

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

OCÚHS-S2020/01154-001

Neuvedené

Komunálne Služby Horná Súča

Obec Horná Súča

31. 8. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/00966-002

20,00 EUR

Faryová Martina

Obec Horná Súča

1. 9. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hnuteľných vecí

OCÚHS-S2020/00468-006

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

1. 9. 2020

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

OCÚHS-S2020/00640-005

Neuvedené

Komunálne Služby Horná Súča

Obec Horná Súča

2. 9. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00969-002

10,00 EUR

Chlapovič Libor

Obec Horná Súča

4. 9. 2020

Zmluva o vytvorení spoločného DHZ obe

OCÚHS-S2020/01003-001

Neuvedené

Obec Skalka nad Váhom

Obec Horná Súča

7. 9. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00977-002

20,00 EUR

Brázda Alojz

Obec Horná Súča

9. 9. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00989-002

20,00 EUR

Maršalka Ľuboš

Obec Horná Súča

17. 9. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/01012-002

Neuvedené

Jozef Mrázik

Obec Horná Súča

21. 9. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/01015-002

10,00 EUR

Serišová Júlia

Obec Horná Súča

21. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/01014-001

219,45 EUR

Horečná Nikola

Obec Horná Súča

22. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00952-001

135,00 EUR

ZUDI MAKSUTI - ADRIA

Obec Horná Súča

23. 9. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/001028-002

20,00 EUR

Velecký František

Obec Horná Súča

25. 9. 2020

Zmluva o pôžičke

OCÚHS-S2020/01047

30 000,00 EUR

Komunálne Služby Horná Súča

Obec Horná Súča

28. 9. 2020

Zmluva o nájme obecného bytu

OCÚHS-S2020/00795-002

1 537,19 EUR

Stašáková Andrea

Obec Horná Súča

29. 9. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

OCÚHS-S2020/00485-002

23 583,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horná Súča

30. 9. 2020

Nájomná zmluva na obecný byt

OCÚHS-S2020/01107-002

1 926,24 EUR

Horňák Václav

Obec Horná Súča

8. 10. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00945-004

20,00 EUR

Maršalková Júlia

Obec Horná Súča

20. 10. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020

9 896,05 EUR

UniKnihy.sk s. r. o.

Obec Horná Súča

21. 10. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00935-002

Neuvedené

Kadlecayová Ružena

Obec Horná Súča

26. 10. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00144-002

28 788,00 EUR

Škola. sk, s. r. o.

Obec Horná Súča

29. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TN-VO-329/010/2020

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Horná Súča

29. 10. 2020

Dodatok č. 12 k Nájomnej zmluve č.j. 1896-2008 zo dňa 3.11.2008.

OCÚHS-S2020/001206-001

Neuvedené

Poláček Milan

Obec Horná Súča

31. 10. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. j. 2111/2015

OCÚHS-S2020/01197-002

Neuvedené

Profestav s. r. o.

Obec Horná Súča

4. 11. 2020

Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení

OCÚHS-S2020/01160-001

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Horná Súča

4. 11. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 00109333

OCÚHS-S2020/01160-002

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Horná Súča

4. 11. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb č. A2931289

OCÚHS-S2020/01160-003

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Horná Súča

4. 11. 2020

Dodatok k Zmluve o posk. verejných služieb č. A2820256

OCÚHS-S2020/01160-004

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Horná Súča

4. 11. 2020

Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení

OCÚHS-S2020/01160-005

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Horná Súča

4. 11. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8301937

OCÚHS-S2020/01160-006

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Horná Súča

6. 11. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve SOD11/2018

SOD11/2018

Neuvedené

Dežerická EKO, s. r. o., 193, 95703 Dežerice

Obec Horná Súča

11. 11. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/01063-002

Neuvedené

Gajarská Kristína

Obec Horná Súča

11. 11. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/01091-002

Neuvedené

Krovina Vladimír

Obec Horná Súča

11. 11. 2020

Záložná zmluva

300/145/2020

Neuvedené

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava

Obec Horná Súča

12. 11. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01175-002

20,00 EUR

Birás Pavel

Obec Horná Súča

19. 11. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01192-002

20,00 EUR

Gugová Júlia

Obec Horná Súča

23. 11. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/00930-002

402,21 EUR

Maršalka Jozef

Obec Horná Súča

25. 11. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/01158-002

Neuvedené

Bulejko Martin

Obec Horná Súča

27. 11. 2020

Ukončenie nájomnej zmluvy

OCÚHS-S2020/00958-002

Neuvedené

Rajníčková Zuzana

Obec Horná Súča

30. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.08.2009

OCÚHS-S2020/01225-001

Neuvedené

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo

Obec Horná Súča

30. 11. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01222-002

10,00 EUR

Novomeský Anton

Obec Horná Súča

1. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/01035-002

Neuvedené

Michal Pavol

Obec Horná Súča

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

OCÚHS-S2020/00570-003

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Horná Súča

4. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01235-002

10,00 EUR

Orság Štefan

Obec Horná Súča

7. 12. 2020

Ukončenie nájomnej zmluvy č. 2694/2014

OCÚHS-S2020/001240-001

Neuvedené

Jurica Tomáš

Obec Horná Súča

8. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01213-002

443,65 EUR

Šulhánková Tatiana

Obec Horná Súča

16. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/01157-002

Neuvedené

Vendžúrová Jana

Obec Horná Súča

17. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01275-002

10,00 EUR

Kaková Viera

Obec Horná Súča

22. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01290-002

10,00 EUR

Habánik Ján

Obec Horná Súča

23. 12. 2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.j. 140/2012

OCÚHS-S2020/01266-002

Neuvedené

Urbariát obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo

Obec Horná Súča

23. 12. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. j. OCÚHS-S2020/00640-002

OCÚHS-S2020/00640-004

Neuvedené

Komunálne Služby Horná Súča

Obec Horná Súča

23. 12. 2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00692-001

1 404,94 EUR

Poláček Stanislav

Obec Horná Súča

23. 12. 2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

OCÚHS-S2020/01293-001

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Horná Súča

28. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01298-002

3,50 EUR

Bulejko Stanislav

Obec Horná Súča

28. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01298-004

3,50 EUR

Bulejko Stanislav

Obec Horná Súča

29. 12. 2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Horná Súča

OCÚHS-S2020

550,00 EUR

ABLA Ing.Anton Blažej, 91332 Dolná Súča 384

Obec Horná Súča

29. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2021-A

1,25 EUR

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s. r. o., skratka názvu: RVSVV, s. r. o.

Obec Horná Súča

31. 12. 2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/01312-002

20,00 EUR

Novomestský Jaroslav

Obec Horná Súča

4. 1. 2021

Zmluva na odber vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00921-003

Neuvedené

Podolák Stanislav

Obec Horná Súča

4. 1. 2021

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2021/00002-002

3,50 EUR

Machara Rudolf

Obec Horná Súča

4. 1. 2021

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2021/00002-004

20,00 EUR

Machara Rudolf

Obec Horná Súča

4. 1. 2021

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2021/00002-006

20,00 EUR

Machara Rudolf

Obec Horná Súča

4. 1. 2021

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2021/00002-008

10,00 EUR

Machara Rudolf

Obec Horná Súča

14. 1. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/01268-002

Neuvedené

Gugová Júlia

Obec Horná Súča

15. 1. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2021/00062-002

Neuvedené

Seriš Martin

Obec Horná Súča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 17. 1. 2021
slabé sneženie -4 °C -10 °C
pondelok 18. 1. slabé sneženie -4/-11 °C
utorok 19. 1. sneženie 0/-5 °C
streda 20. 1. sneženie 2/-3 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom