rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

R2020/000040

10,00 EUR

Poláček Roman

Obec Horná Súča

15. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00053-002

20,00 EUR

Barišová Lujza

Obec Horná Súča

15. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00054-002

20,00 EUR

Barišová Lujza

Obec Horná Súča

15. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00055-002

20,00 EUR

Barišová Lujza

Obec Horná Súča

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča na rok 2020

OCÚHS-S2020/00039

1 300,00 EUR

HS CHABOVIENKA, Halalovka 20, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

16. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00060-002

10,00 EUR

Kotrasová Helena

Obec Horná Súča

16. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00061-002

10,00 EUR

Kotrasová Helena

Obec Horná Súča

17. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00040

1 300,00 EUR

Detský folklórny súbor ČAJKA

Obec Horná Súča

17. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00068-002

3,50 EUR

Šulhánek Alojz

Obec Horná Súča

20. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00048

1 200,00 EUR

Klub seniorov Horná Súča

Obec Horná Súča

21. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00043

700,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Súča, 250, 91333 Horná Súča

Obec Horná Súča

21. 1 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

OCÚHS-S2020

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

22. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OCÚHS-S2020/00045

500,00 EUR

Veselá kopanica - OZ

Obec Horná Súča

22. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OCÚHS-S2020/00038

1 300,00 EUR

CHOTÁR, OZ

Obec Horná Súča

24. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071W927 zo dňa 15. 01. 2020

Z311071W927

13 464,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Obec Horná Súča

27. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00096-002

20,00 EUR

Poláček Cyril

Obec Horná Súča

27. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00097-002

20,00 EUR

Poláček Cyril

Obec Horná Súča

28. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00037

12 500,00 EUR

Futbalový klub Horná Súča

Obec Horná Súča

28. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00042

800,00 EUR

Kamarádi

Obec Horná Súča

29. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00114-002

20,00 EUR

Bulejko Branislav

Obec Horná Súča

29. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00126-002

70,00 EUR

Gugová Júlia

Obec Horná Súča

29. 1 .2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

OCÚHS-S2020/00127-002

10,00 EUR

Gugová Júlia

Obec Horná Súča

29. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti na rok 2020

OCÚHS-S2020/00047

250,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad

Obec Horná Súča

30. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti na rok 2020

OCÚHS-S2020/00046

100,00 EUR

Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov

Obec Horná Súča

3. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00150-002

20,00 EUR

Škundová Viera

Obec Horná Súča

3. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00154/002

20,00 EUR

Fiedorová Emília

Obec Horná Súča

3. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2020

OcÚHS-S2020/00041

400,00 EUR

Vojnový historický klub Biele Karpaty

Obec Horná Súča

5. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00169-001

Neuvedené

LESY SR, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

Obec Horná Súča

12. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00199-002

Neuvedené

Juricová Anna

Obec Horná Súča

14. 2 .2020

Zmluva o umeleckom výkone

OCÚHS-S2020/00214

400,00 EUR

Peter Šedivý (DŠ band) hudobná skupina

Obec Horná Súča

14. 2 .2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00210-002

Neuvedené

NOVOPLUS, s.r.o.

Obec Horná Súča

14. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00215-002

Neuvedené

Ondračková Helena

Obec Horná Súča

14. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

R2020/00567

Neuvedené

Kopúň Jozef

Obec Horná Súča

19. 2 .2020

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00224-001

Neuvedené

DŠG Súča, s. r. o.

Obec Horná Súča

19. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OCÚHS-S2020/00234-002

10,00 EUR

Katarína Juricová

Obec Horná Súča

19. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00232-002

Neuvedené

Zemanovičová Helena

Obec Horná Súča

19. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00237-002

Neuvedené

Hlávková Anna

Obec Horná Súča

20. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00239-002

Neuvedené

BI-DA Trade s.r.o.

Obec Horná Súča

20. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00243-001

Neuvedené

Lukšo Martin

Obec Horná Súča

24. 2 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00258-002

Neuvedené

Sáska František

Obec Horná Súča

26. 2 .2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00166

816 812,98 EUR

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

26. 2 .2020

Zmluva o nájme nehnuteľností

OCÚHS-S2020

1,20 EUR

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

27. 2 .2020

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

OCÚHS-S2020

Neuvedené

E-RAN Development s. r. o.

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00293

478,49 EUR

Čapáková Veronika

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00292

595,14 EUR

Vašíčková Barbora

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00301

478,49 EUR

Baďurová Alena

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00291

280,04 EUR

Stehlíková Agnesa

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00302

727,86 EUR

Častulín Pavol

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00299

478,49 EUR

Guga Jakub

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00288

280,04 EUR

Ševčíková Erika

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00295

727,86 EUR

Guga Michal

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00298

478,49 EUR

Juricová Anna

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00300

595,14 EUR

Blaho Daniel

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00297

478,49 EUR

Švajda Patrik

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00290

280,04 EUR

Dražkovec Štefan

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00303

727,86 EUR

Zemanovič Jozef

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00296

478,49 EUR

Mgr. Zemanovič Dominik

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00289

280,04 EUR

Nápoký Jozef

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

OCÚHS-S2020/00294

727,86 EUR

Birás Marek

Obec Horná Súča

28. 2 .2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/304-002

20,00 EUR

Petrová Oľga

Obec Horná Súča

9. 3 .2020

Zmluva o spolupráci

OCÚHS-S2020/00366

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Horná Súča

10. 3 .2020

Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

OCÚHS-S2020/00387

Neuvedené

Obec Zamarovce

Obec Horná Súča

13. 3 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00391-001

Neuvedené

Mikušincová Terézia

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

OCÚHS-S2020/00389

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121971254

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa distribučnej sústavy

121971239

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200140

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí

OCÚHS-S2020

Neuvedené

Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava 25

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Zmluva o bežnom účte

OCÚHS-S2020/504-001

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

16. 3 .2020

Zmluva o bežnom účte

OCÚHS-S2020/504-002

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3 .2020

Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto

OCÚHS-S2020/504-006

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3 .2020

Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto

OCÚHS-S2020/504-005

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3 .2020

Zmluva o poskytovaní služby BB

OCÚHS-S2020/504-004

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

17. 3 .2020

Zmluva o využívaní služby

OCÚHS-S2020/504-003

Neuvedené

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Horná Súča

26. 3 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00437-002

Neuvedené

Nápoká Johana

Obec Horná Súča

27. 3 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OCÚHS0515/2019

OCÚHS-S2020/00447-002

450,80 EUR

Karin Karren

Obec Horná Súča

2. 4 .2020

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

OCÚHS-S2020

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

2. 4 .2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

6. 4 .2020

Nájomná zmluva

OCÚHS-S2020/477-002

10,00 EUR

Mikušinec Štefan

Obec Horná Súča

7. 4 .2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

OCÚHS-S2020/00485

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horná Súča

15. 4 .2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OCÚHS-S2020/00497-001

1 700,00 EUR

Ing. Marta Tóthová, Južná 8, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

15. 4 .2020

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

OCUHS 00496/2020

100,00 EUR

Poláček Miroslav

Obec Horná Súča

6. 5 .2020

Kúpna zmluva

OCÚHS-S2020/00549-001

632,35 EUR

Gago Jozef

Obec Horná Súča

6. 5 .2020

Zámenná zmluva

OCÚHS-S2020/00550-001

44,46 EUR

Bc.Panáková Marcela

Obec Horná Súča

6. 5 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00

Neuvedené

Panák Peter

Obec Horná Súča

28. 5 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OCÚHS-S2020/00638

Neuvedené

Mrázik Pavol

Obec Horná Súča

29. 5 .2020

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00604-001

Neuvedené

Tradičná pekáreň s. r. o.

Obec Horná Súča

29. 5 .2020

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

OCÚHS-S2020/00224-003

Neuvedené

DŠG Súča, s. r. o.

Obec Horná Súča

29. 5 .2020

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 1756/2010

OCÚHS-S2020/00539-002

Neuvedené

Birás Vladislav

Obec Horná Súča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Aktuálne počasie

dnes, streda 3. 6. 2020
slabý dážď 20 °C 10 °C
štvrtok 4. 6. slabý dážď 21/11 °C
piatok 5. 6. mierny dážď 15/10 °C
sobota 6. 6. jasná obloha 22/8 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom