rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 5. 2021

O2021/22

Objednávame si stravovacie poukážky 260ks, á 4,20€

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/21

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

0,00 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/19

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.04.2021 dodávku a montáž kompenzačného rozvád

0,00 EUR

ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE, s.r.o., 81, 92545 Hoste

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/18

Objednávame si stravovacie poukážky 260ks, á 4,20€

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/17

Objednávame si u Vás elektródy pre dospelých do defibrilátora AED Powerheart G5 1 ks

99,00 EUR

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/16

Objednávame si u vás opravu dávkovacieho čerpadla Chem Ad-B

0,00 EUR

Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Björnsonova 6 Bratislava

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/15

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice v Hornej Súči:

0,00 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

27. 5. 2021

O2021/14

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice v Hornej Súči:

0,00 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/13

Objednávame si u Vás elektródy pre dospelých do defibrilátora AED Powerheart G5 2 ks

198,00 EUR

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/12

Objednávame si stravovacie poukážky 260ks, á 4,20€

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/11

Objednávame si publikáciu Zákonník práce s komentárom

0,00 EUR

NOVÁ PRÁCA

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/10

Objednávame si opravu kotla bytovka č. 251, byt č. 10, Horečná Nikola závada: kotol nehreje, neohrie

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

4. 3. 2021

O2021/20

Objednávame si u Vás PD pre územné konanie a stavebné konanie - realizačný projekt na stavbu - byt

36 000,00 EUR

PROLUSTOP, s. r. o., 421

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/9

Objednávame si stravovacie poukážky 280ks, á 4,20€

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/8

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

0,00 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/7

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

0,00 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/5

Objednávame si u Vás rozbory pitnej vody podľa Harmonogramu odberov na rok 2021 a podľa požiadaviek

0,00 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 91105 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/4

Objednávame si stravovacie poukážky 260ks, á 4,20€

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/3

Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o posky tnutie podpory formou dotácie z Environmentalneho

1 080,00 EUR

CRAT, s.r.o., Kragujevská 1, 01001 Žilina

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/2

Objednávame si revíziu plynového kotla bytovka č. 251,byt č. 5- Lenka Ludvíková a revíziu plynov. k

0,00 EUR

Juraj Bariš - Jurošík, Mládežnícka 476/23, 91441 Nemšová

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/6

Objednávame si u vás vypracovanie PD Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy p.č.215/4, 215/

6 960,00 EUR

PROLUSTOP, s. r. o., 421

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2021/1

Objednávame si opravu kotla, bytovka č. 235,byt 7B Zemanovič Miloslav závada: porucha kotla

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/79

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

0,00 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/77

Objednávame si 260ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/78

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

600,00 EUR

VJ control, s.r.o., Pltnícka 995/28, 01303 Varín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/75

objednávame si u vás pasport miestnych komunikácií a doplnenie extra dát z cestnej siete do mapového

5 650,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/74

Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Tarabus Ján, bytovka č.235,byt č.4B závada: z kotla teči

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/73

Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Horečná Nikola, bytovka č.251,byt č.10 závada: kotol nek

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/72

Objednávame si u Vás opravu plyn.kotla ATTACK Halusková Eva, bytovka č.251, byt.č.2 závada: nehreje

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/71

oprava riadiacej dosky Kotla PONAST KP62

0,00 EUR

PONAST spol. s r.o., Na potúčkach 163, 75701 Valašské Meziříčí

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/70

Objednávame si 270ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/69

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

0,00 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/68

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

0,00 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/66

Objednávame si u Vás tlačivá priznania k dani z nehnuteľnosti: 100ks údaje o daňovníkovi A3, 10 ks p

0,00 EUR

CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 94901 Nitra

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/65

Objednávame si u Vás nasledovné hygienické a čistiace prostriedky:

0,00 EUR

PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/64

Objednávame si u Vás revíziu plynového kotla Mgr. Gabriela Krišková, bytovka č.235, byt č. 5B závada

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/62

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice

0,00 EUR

Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o., Mierová 28, 82105 Bratislava

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/63

Objednávame si u Vás vystúpenie a ozvučenie na kultúrnom podujatí Dožinky ktoré sa koná dňa 13.9.202

0,00 EUR

DH Chabovienka, Halalovka 20, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/61

Objednávame si u Vás kontrolu a vyčistenie kotla Mikušincová Terézia, bytovka č.251, byt č.9 závada:

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/60

Objednávame si 330ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

0,00 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/67

Objednávame si u Vás: geodetické podklady pre majetkoprávne vysporiadanie komunikácií a následne vyp

624,00 EUR

GEOMETRA Trenčín s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/59

Oprava plynového kotla VIESMANN Bulejková Miriama, bytovka č. 235, č.bytu 10 závada-neohrieva teplú

0,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/58

Objednávame si u vás drevné pelety v množstve 12 t

2 548,80 EUR

Waldera s.r.o., 76331 Brumov-Bylnice

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/57

inzerát na pozíciu samosatný odborný referent stavebného úradu

106,80 EUR

Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/56

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.08.2020 Si u vás objednávame opravu krytu MK

11 874,24 EUR

COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 04245 Košice

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/55

Predĺženie profi prístupu na obce.info na obdobie: 29.8.2020-29.8.2021

124,86 EUR

DATATRADE s r.o., Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/54

objednávame si u vás servis čerpadla Magirus SN: 96393

0,00 EUR

AUTO - IMPEX spol. s r.o., Sadová 2331/11, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Horná Súča

19. 4. 2021

O2020/53

Objednávame si 300ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

1 282,68 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

14. 8. 2020

O2020/49

Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky Ekonóm - účtovník na obdobie 24.7-24.8.2020

106,80 EUR

Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava

Obec Horná Súča

14. 8. 2020

O2020/48

Spracovanie ŽoNFPv rámci výzvy č. 53 OPKŽP -rozvoj energetických služieb na regionálnej/miestnej úro

1 000,00 EUR

Novo Funding s. r. o., Hlavná 106, 91926 Zavar

Obec Horná Súča

14. 8. 2020

O2020/52

Objednávame si náhradné diely - rezačka asfaltu: spaľovací motor 280€, remenica 70€ brúsne kotúče, z

396,90 EUR

Pro-Tech Shop, s. r. o., Jesenského 2328/60, 96001 Zvolen

Obec Horná Súča

14. 8. 2020

O2020/50

Objednávame si u vás prehliadku a posudenie poškodenia a nasledne opravu svietidiel verejného osvetl

0,00 EUR

MINERÁL MMV, a.s., Brnianska 2, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

14. 8. 2020

O2020/51

Objednávame si u Vás geodetické práce:

1 598,00 EUR

GEOMETRA Trenčín s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/45

Objednávame si 340ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

1 453,70 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

14. 8. 2020

O2020/47

Objednávame si právne služby pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického

13,68 EUR

JUDr. Zuzana Hrbáčiková, advokátka, Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/44

Objednávame si u Vás nasledovné hygienické a čistiace prostriedky:

88,66 EUR

PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/42

Objednávame si u Vás normu: STN 01 8028:2015 farebná 1ks

27,82 EUR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava - mestská časť Star

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/46

Objednávame si u Vás geodetické práce, vytýčenie a porealizačné zamerania vodovodného potrubia a pre

413,30 EUR

Geodetická služba,s.r.o., Moyzesova 1, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/41

Objednávame si u Vás 300 ks katalógu o divadle v Hornej Súči.

1 474,00 EUR

Agentúra Pardon - TN, s.r.o., prevádzka: Hasičská 1, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/39

Objednávame si 300ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

1 282,68 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/40

Objednávame si u Vás uverejnenie článku vo Vašom týždenníku z názvom: Spomienka na skrytého hornosúč

156,00 EUR

Petit Press, a.s.divízia týždenníkov,o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/38

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

123,21 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/37

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

102,28 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/36

Objednávame si u Vás rozbory pitnej vody podľa harmonogramu odberov na rok 2020

0,00 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 91105 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/35

Objednávame si u Vás elektronickú príručku Dreviny - ochrana a starostlivosť v množstve 1 ks

10,00 EUR

Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/34

Údržba kopírovacieho stroja Toshiba eStudio2309A toner 10ks á 32€

623,76 EUR

ML-print Miroslav Marušinec, SNP 7/15, 01851 Nová Dubnica

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/32

Objednávame si 300ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

1 282,68 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/30

Objednávame si u vás opravu kotla Bulejko Miroslav, bytovka 251 závada- kotol hučí

100,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/29

Objednávame si u vás opravu kotla Birásová Janka, bytovka č. 251, byt č.4 závada: nekúri kotol

100,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/26

oprava kotla VIESSMANN, bytovka č. 235, byt 11A Rajníčková Zuzana popis závady: nekúri kotol

100,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/31

Objednávame si u Vás Príručku pre kronikárov v počte 2 ks

26,50 EUR

RVC Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/43

Objednávame si: vypracovanie Kúpnych zmlúv 4x100€ vypracovanie Zámennej zmluvy - 1x 120€

520,00 EUR

JUDr. Zuzana Hrbáčiková, advokátka, Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/25

Sporák do bytovky b.j. 235 - byt č. 5/B Gabriela Krišková

168,90 EUR

DATART MEGASTORE,s.r.o., Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/24

Objednávame si 220ks stravovacích poukážok v nom. hodnote 4,20

940,63 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/23

Objednávame si u Vás toner HP CF283A HP CF283A alternatívny - 10ks

71,88 EUR

PVB STAV s. r. o., Rozmarínová 11, 94501 Komárno

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/21

Objednávame si u Vás Motobatériu FT19-12B

66,00 EUR

FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/33

Objednávame si u Vás právne služby a právne poradenstvo v súvislosti nedodržaním zmluvných podmienok

654,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o., Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/20

Objednávame si u Vás nasledovné hygienické a čistiace prostriedky:

227,30 EUR

PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/19

Objednávame si u Vás vzory tlačív k prevádzke pohrebiska

30,00 EUR

Ing. Mária Ďuricová, Obchodná 8555/3A, 01008 Žilina

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/28

Objednávame si u Vás opravu kotla, bytovka č. 235 Zemanovič závada: nekúri, revízna prehliadka kotl

100,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/18

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

118,49 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/17

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

91,79 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/27

Objednávame si u Vás opravu kotla, bytovka č. 235 Venžúrová Jana závada: nekúri kotol

100,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/16

Objednávame si u Vás vyhotovenie Správy o sociálnej situácii v obci Horná Súča za rok 2019

15,00 EUR

Podžobrácka farma s.r.o., Nekyjská 421/19, 99128 Vinica

Obec Horná Súča

7. 7. 2020

O2020/15

Objednávame si u Vás tlačivá: - žiadosť o uzavretie manželstva 50 ks - potvrdenia o trvalom pobyte -

27,72 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83106 Bratislava

Obec Horná Súča

23. 3. 2020

O2020/14

objednávame si u Vás laboratórne rozbory vody na rok 2020.

1 492,00 EUR

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava

Obec Horná Súča

23. 3. 2020

O2020/13

objednávka na laboratórne rozbory vody na rok 2020 podľa harmonogramu a požiadaviek vlastníka a prev

2 100,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

23. 3. 2020

O2020/12

Objednávame si u Vás k Voľbám do Národnej rady SR, ktoré sa konajú dňa 29. 02. 2020: rozvoz materiál

120,00 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

10. 2. 2020

12/2020

Stravovacie poukážky 300ks,v nominálnej hodnote 4,20 eur

1 282,68 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/9

oprava kotla VIESSMANN byt 15B bytovka 235, Bičanová Iveta,popis závady: z kotla vyteká voda

100,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

6. 2. 2020

11/2020

Oprava a servis chladiaceho zariadenia v budove Domu smútku v Hornej Súči

1 416,00 EUR

Peter Ščasnovič - IGLU CHLAD, Námestie Sv.Anny 26, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/8

oprava kotla ATTACK byt č. 8 na bytovke 251 - Nápoká Ľuba popis závady: nehreje vodu a svojvoľne sa

90,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/7

Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie na Obecnom bále, ktorý sa uskutočni 15.2.2020 v kultúrnom do

700,00 EUR

KAMARÁDI, Trnávka 1371 Horná Súča

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/6

Objednávame si u Vás tanečné vystúpenie na Obecnom bále, ktorý sa uskutoční 15.2.2020 v kultúrnom d

250,00 EUR

Tanečná skupina Nuriyah, Tepličky 12, 92066 Tepličky

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/4

Oprava plynového kotla bytovka č. 235, byt 15B Bičanová Iveta závada: tečie k kotla

80,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

28. 1. 2020

13/2020

Autobusová preprava osôb na pohreb bývalého riaditeľa ZŠ Trnávka

134,40 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/5

Drevené pelety EN plus A1 CZ303 pre KD 234, nové bytové domy 2x8 b.j. na rok 2020 - 100 ton

19 900,00 EUR

Waldera s.r.o., 76331 Brumov-Bylnice

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/10

Objednávame u Vás vyčistenie odpadových vôd v roku 2020 v objeme 3000m3

3 960,00 EUR

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 91441 Nemšová

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/3

oprava kotla ATTACK byt č. 1 na bytovke 251 - Poláček Roman popis závady: kotol hučí

90,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/2

objednávame si u Vás tovar v zmysle prílohy

1 265,54 EUR

AGEM Computers,spol.s.r.o, Panónska 42, 85101 Bratislava

Obec Horná Súča

18. 2. 2020

O2020/1

Oprava plynového kotla VIESMANN bytovka č. 235 , byt 16 B Guga Stanislav závada: tečie z kotla, slab

90,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

10. 1. 2020

O2019/220

Elektronická konvezia dokladov pre elektonický vklad vecných bremien pre ZSE Distribúcia

225,00 EUR

Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, Jána Fabu 226/9, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

8. 1. 2020

O2019/218

Objednávame si u Vás Fireport SMS - zvolávací systém pre jednotky požiar. ochrany na r.2020

144,00 EUR

FRP Services, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/216

Objednávame si u Vás nasledovný tovar:

0,00 EUR

VKÚ Harmanec, Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/214

oprava plynového kotla ATTACK bytovka ZS, byt 1-Poláček Roman, t.č.0915734637 závada: nehreje teplú

15,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/215

Objednávame si u Vás kancelárske potreby v sume 26,23 eur.

0,00 EUR

IGAZ - PAPIER, spol. s r.o., Železničná, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/213

Objednávame si u Vás: stolný kalendár Slovensko 2020 - 25ks gumičky farebné 100gr. 40mm 80671 - 2 ba

0,00 EUR

IGAZ - PAPIER, spol. s r.o., Železničná, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/217

Objednávame si u Vás:skriňa dverová 190x80x40 9 ks

1 890,00 EUR

SBA, s.r.o., 385, 91333 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/211

Krystal 5L Sanan Klasik 6ks, 5L alfa alk. 6ks, 5L WC modry dezi 6ks, VAKAVO 5L intensive 2ks krem IS

210,76 EUR

PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/210

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

118,62 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/212

Drevené pelety ENplus A1 CZ303 4,04tony

824,16 EUR

Waldera s.r.o., 76331 Brumov-Bylnice

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/207

Objednávame si u Vás elektronickú príručku Invázne a nepôvodné druhy - 1ks so zaslaním elektronicky

10,00 EUR

Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/206

oprava plynového kotla ATTACK bytovka ZS, byt 2 - Halusková Eva, t.č.0902707551 závada: nehreje tep

15,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/205

Objednávame si u Vás knihy do Obecnej knižnice: knihy - 3ks

16,00 EUR

Ave Libri s. r. o., Bartoškova 4, 83104 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/204

oprava plynového kotla VIESMANN - bytovka na MŠ byt 6B -Oriešek,tel.č. 0908 184 705 závada: nehreje

130,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/203

oprava plynového kotla VIESMANN - bytovka na MŠ byt 4B -Chovancová,tel.č. 0904 453 407 závada: nehre

180,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/202

Objednávame si u Vás : Epson T6641 obj.č. 1IEPB66414ABG - 2ks

14,17 EUR

Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/201

Objednávame si Vás nasledovný tovar 10023 Filmolux 609 25m x 24 cm - 3ks 10027 Filmolux 609 25m x 32

177,96 EUR

CEIBA spol. s r.o., Jesenského 85, 94301 Štúrovo

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/200

oprava plynového kotla VIESMANN - bytovka na MŠ byt 8B - Kašlík,tel.č. 0905 972 139, 0907 783 437 zá

65,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/209

Objednávame si : Diár samosprávy 2020 1ks

7,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín 1

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/208

Objednávame si u Vás geodetické služby vytýčenie hraníc pozemkov v kú Horná Súča parc. č. 15084/1

630,00 EUR

Geodetická služba,s.r.o., Moyzesova 1, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/199

oprava plynového kotla ATTACK bytovka ZS, byt 2 - Halusková Eva závada: kotol je hlučný (hučí)

185,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/198

Objednávame si u Vás nasledovné hygien. potreby:

216,14 EUR

PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/197

oprava plynového kotla ATTACK bytovka ZS, byt 10 - Bulejko Miroslav závada: vyteká voda, nekúri, ne

65,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/196

Objednávame si u Vás knihy do Obecnej knižnice: 1, Spoveď kamionistky 2, Môj život kamionistky

20,00 EUR

Jarmila Zacher Pajpachová

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/191

oprava plynového kotla VIESMANN bytovka MŠ, byt 1A - Miturová Anna závada: kontrola vody - treba ka

95,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/193

Objednávame si u Vás reagenty pre stanovenie voľného chlóru, 100 testov pre MW10 2ks + poštovné

63,00 EUR

Chlormont s.r.o., 510, 95102 Pohranice

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/190

Objednávame si u Vás tlačivá priznania k dani z nehnuteľností platné od 1.1.2015

29,78 EUR

CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 94901 Nitra

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/195

Objednávame si ozvučenie a vystúpenie na podujatí "Hravá jeseň",ktoré sa bude konať dňa 7.1.2019 v p

100,00 EUR

HS CHABOVIENKA, Halalovka 20, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/61/2019

Objednávame si u Vás v rámci projektu: "Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicyk

990,00 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/194

Objednávame si u Vás v zmysle kúpnej zmluvy 544/2018 technicé vybavenie MŠ

17 900,40 EUR

SBA, s.r.o., 385, 91333 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/189

Objednávame si u Vás 7 ks kníh do Obecnej knižnice

20,10 EUR

Lukáš Cabala, Opatovská 127/156, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/186

Objednávame si u Vás 5 kníh do Obecnej knižnice

44,03 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/185

Objednávame si u Vás 8 ks kníh do Obecnej knižnice

61,29 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/184

Objednávame si u Vás toner pre tlačiareň HP LJ PRO 200 Color M251: 2x CF210X, 2x CF211A, 2x CF212A,

247,44 EUR

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 02301 Oščadnica

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/183

OBJ oprava kotla Viessmann - byt 13B Vendžúrová Jana kotol svieti na červeno,nedá sa zapnúť

65,00 EUR

Martin Minaroviech MM SERVIS, Piešťanská 2142/21, 911 01 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/187

Objednávame si u Vás geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierských sietí výstavba 2x8

291,00 EUR

Geodetická služba,s.r.o., Moyzesova 1, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/181

Objednávame si u Vás laminovacie puzdrá 54x86 mm, 5 bal. po 100ks.

30,00 EUR

SLOVPAP Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/180

Objednávame si nasled. tovar: 2 x kastról 24l + 2xpokrievka 40, 2xkastról 12l+pokrievka, hrniec 7l m

398,44 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/179

Objednávame si u Vás tieto knihy do Obecnej knižnice:

52,26 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/182

Drevené pelety ENplus A1 CZ303 8,5tony

1 640,50 EUR

Waldera s.r.o., 76331 Brumov-Bylnice

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/178

Objednávame si u vás vystúpenie na podujatí Peňažná, ktoré sa bude konať 17.8.2019 začiatok o 14.00

350,00 EUR

HS CHABOVIENKA, Halalovka 20, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/177

Objednávame si u Vás do obecnej knižnice knihy:

42,07 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/176

Objednávame si u Vás: knižný lístok (COT00061)-200ks evidenčný zošit (COT00062)-50ks

26,00 EUR

Ing. Zsolt Marczibal - Connect, Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/171

Objednávame si u Vás 8 kníh do Obecnej knižnice:

52,15 EUR

Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/170

Objednávame si u Vás 8 ks kníh do Obecnej knižnice

71,54 EUR

Richard Šrobár LITTERA, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/169

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.06.2019 realizáciu priepustu DN 600 v dĺžke 1

9 638,15 EUR

Cesty Nitra, a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/167

Objednávam tlačivá poštových poukazov na účet dvojdielny poukaz 3/ks/list s del.perf.810ks dvojdieln

18,86 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/162

Objerdnávame si u Vás knihy do Obecnej knižnice: Zábudlivé Ginko-2ks, stomček ginko sadenica-1ks

27,00 EUR

Matej Zámečník, Halalovka 2340/23, 91108 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/174

Objednávame si u Vás vytýčenie hranice pozemkov EKN 15109, 4634, 4643 v k.ú. Horná Súča projekt Spoz

337,00 EUR

GEOMETRA Trenčín s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/173

Vypracovanie Znaleckého posudku - Objekt SO 800 Kanalizácia Horná Súča vetva C1 dĺžka 74,47m, DN300

250,00 EUR

Ing. Juraj Sedláček - RINA, Záhradná 8, 911 05 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/172

Objednávame si u Vás vyčistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová v roku 2019 v objeme 1500 m3

1 980,00 EUR

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 91441 Nemšová

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/161

Dobrý deň, objednávame si u ozvučenie hlavného pódia na festival Okolo Súče, dňa 29.6.-30.6.2019 od

300,00 EUR

Lawine s.r.o., Horná Súča 381, 91333 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/159

Kovanie na pivné sety 10 ks

72,80 EUR

Dynava s.r.o., Socháňova 1654/16, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/175

Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Interreg-VA na projekt "Na bicykli spoznaj krásy prihraničia"

1 800,00 EUR

Carpio, s.r.o., M.Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/168

Objednávame si vystúpenie DH Vlčovanka na festival dychových hudieb Okolo Súče, dňa 29.6.2019 na nám

300,00 EUR

Dychová hudba VLČOVANKA, 91333 Horná Súča 740

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/166

Vypracovanie 1.Kúpnych zmlúv-Švajdleník, Hammouche Jozef Gago, Michal Bartík,2.Nájomnej zmluvy -Blah

960,00 EUR

JUDr. Zuzana Hrbáčiková, advokátka, Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/165

Plánografické práce - ploter color 1ks "Na bicykli spoznaj krásy prihraničia"

36,00 EUR

PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec, 91148 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/164

Prepracovanie dokumentov - zstupovanie v katastrálnom konaní - Zmluva o zriadení vecného bremena - Z

132,67 EUR

Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, Jána Fabu 226/9, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/163

Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení pre projekt "Na bicykli spoznaj krásy prihranič

27,80 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/160

Geodetické práce - vytýčenie pozemku, polohopisné výškopisné zameranie lesných ciest pre projekt cyk

4 676,16 EUR

Geodetická služba,s.r.o., Moyzesova 1, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/158

Objednávame si u Vás akordeón Delicia Carmen 22

2 032,80 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/60/2019

Objednávame si u Vás v rámci projektu: "Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicyk

1 854,00 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/192

Objednávame si u Vás: geodetické práce:vytýčenie a zameranie trasy vodovodného potrubia v časti obc

2 451,10 EUR

Geodetická služba,s.r.o., Moyzesova 1, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

7. 1. 2020

O2019/188

Realizácia vodovodu DOLINKA na základe priloženého rozpočtu - zemné práce 14043,80€, vodovodné konšt

23 387,81 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

1. 6. 2020

35/2020

Kanalizačná prípojka splašková - vodoinštalačné a pomocné práce- budova MŠ Vlčí Vrch

824,93 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

25. 5. 2020

34/2020

Kanalizačná prípojka splašková, pomocné a vodoinštalačné práce budova MŠ + bytovka č. 235

6 382,32 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

1. 6. 2020

33/2020

Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce bytový dom č. 1410

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

1. 6. 2020

32/2020

Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce bytový dom č. 1409

Neuvedené

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

15. 6. 2020

31/2020

Prevedené podlahárske práce- priestory všeobecného lekára , budova ZS č. 251

1 180,64 EUR

Ondruška Jaroslav

Obec Horná Súča

4. 5. 2020

30/2020

Ústredné kúrenie-budova OcÚ - vodoinštalačné a pomocné práce

8 000,00 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

4. 5. 2020

29/2020

Kanalizačná prípojka dažďová-budova OcÚ- vodoinštalačné a pomocné práce

1 177,13 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

4. 5. 2020

28/2020

Kanalizačná prípojka splašková- budova OcÚ- vodoinštalačné a pomocné práce

2 491,31 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

1. 4. 2020

26/2020

Výkopové práce na rozšírenie vodovodu v časti MŠ Vlčí Vrch

2 059,80 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

7. 5. 2020

25/2020

Struna do kosačky-2ks

174,00 EUR

VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o., Šugovská dolina č. 10, 04425 Medzev

Obec Horná Súča

22. 4. 2020

24/2020

Dezinfekcia verejných priestranstiev v obci a na osadách z motorovým postrekovačom

570,60 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

22. 4. 2020

23/2020

Pomocné práce- stavanie mája

1 023,60 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

22. 4. 2020

22/2020

Vodomer domový 3/4 - 20ks, šrobenie 3/4" - 40ks

992,40 EUR

VODOCENTRUM,s.r.o., Zlatovská 32, 91105 Trenčín

Obec Horná Súča

22. 4. 2020

21/2020

Kontrola a oprava ručných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov

576,96 EUR

PYROSERVIS a.s. O.Z. Melčice Lieskové

Obec Horná Súča

18. 3. 2020

20/2020

Vývoz objemného komunálneho odpadu 2x

720,00 EUR

BIO TRADE&TRANS, s.r.o., Česká 15, 83103 Bratislava

Obec Horná Súča

2. 3. 2020

19/2020

Dodanie farebných sklenných črepov

290,00 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

2. 3. 2020

18/2020

Údržba ochranných pásiem vodných zdrojov Včelíny

3 654,60 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

11. 3. 2020

17/2020

Stravovacie poukážky - 300ks, v nominálnej hodnote - 4,20 eur

1 282,68 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Horná Súča

3. 2. 2020

16/2020

Autobusová preprava osôb: a) Fiat ducato b) Bus Azia

267,60 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

12. 2. 2020

15/2020

kancelárske potreby OcÚ Horná Súča

34,92 EUR

IGAZ - PAPIER, spol. s r.o., Železničná, 91101 Trenčín

Obec Horná Súča

13. 2. 2020

14/2020

Štátna vlajka SR - 2ks, štátny znak SR - 2ks

90,00 EUR

reklama BARTOŠ,s.r.o., Hlavná 579, 91105 Trenčín

Obec Horná Súča

8. 1. 2020

O2019/219

Objednávame si u Vás športové potreby podľa príloh v rámci realizácie projektu "Vráťme šport medzi ľ

3 153,72 EUR

Služby Horná Súča, s.r.o., 233, 913 33 Horná Súča

Obec Horná Súča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google

Apple

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 17. 6. 2021
slabý dážď 29 °C 15 °C
piatok 18. 6. jasná obloha 29/17 °C
sobota 19. 6. slabý dážď 31/17 °C
nedeľa 20. 6. slabý dážď 30/18 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom