rozšírené vyhľadávanie
RSS seniori
Obec Horná Súča
Horná Súča

Obecná knižnica

Kontakt: 

Otváracie hodiny:

 1. Obecná knižnica

 • Pondelok: 13:00 – 17:00
 • Utorok:      13:00 – 17:00
 • Streda:      13:00 – 17:00
 • Štvrtok:     13:00 – 17:00
 • Piatok:      13:00 – 17:00

      2. pobočka Vlčí Vrch

 • Streda:    17:00 – 19:00

      3. pobočka Závrská opäť od júla 2022 otvorená.

 • Streda:    16:00 - 18:00

      4. pobočka Dúbrava

 • Streda: 15:00 – 16:00

Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu Horná Súča.

Prvá knižnica bola zriadená už v roku 1834, ktorá je spojená s príchodom veľkého zberateľa, milovníka kníh a významného národného buditeľa, kňaza Michala Rešetku.

Knižný fond Obecnej knižnice ku 31.12.2021 tvorí 9 852 zväzkov kníh, z ktorých je 2 854 detskej literatúry, 508 odbornej literatúry pre deti, 4 743 krásnej literatúry pre dospelých a 1747 kníh odbornej literatúry pre dospelých.

Okrem toho je k dispozícií 8 titulov periodík:

 • ZIPS
 • VČELÁR
 • FORÚM ŽIVOTA
 • SPRAVODAJ MAS VRŠATEC
 • SÚČANSKY HLÁSNIK
 • CHIP
 • PC REVUE
 • DON BOSCO DNES

Knižný fond ku dňu 31.12.2021 na pobočkách tvorí:

 • Vlčí Vrch                   2 308 kníh
 • Závrská                     2 299 kníh
 • Dúbrava                    2 054 kníh

Počet evidovaných čitateľov:

 • Obecná knižnica eviduje za rok 2021: 248 čitateľov z toho 121 detí do 15 rokov a 3 978           výpožičiek
 • Pobočka Vlčí Vrch eviduje za rok 2021: 73 čitateľov z toho 9 detí do 15 rokov a 358 výpožičiek 
 • Pobočka Dúbrava eviduje za rok 2021: 15 čitateľov z toho 7 detí do 15 rokov a 134 výpožičiek
 • Pobočka Závrská bola v roku 2021 zatvorená.
 • Srdečne pozývame deti, mladých i starších obyvateľov Závrskej do knižnice, ktorá je opäť 
 • po generálnej revízii  od júla 2022 v prevádzke.

Ročný registračný poplatok v ústredí Obecnej knižnice od 1.1.2019:

 • Dospelí                                                 3,- €
 • Žiaci a študenti                                   2,- €
 • Strata čitateľského preukazu        0,50 €               

Ročné registračné poplatky na pobočkách Obecnej knižnice od 1.1.2019:

 • Dospelí                                                 2,- €
 • Žiaci a študenti                                   1,- €
 • Strata čitateľského preukazu        0,50 € 

Registrovaný používateľ si môže naraz vypožičať najviac 4 knihy. Výpožičná doba je 30 dní (vrátané dní pracovného pokoja). Pokiaľ nežiada knihu ďalší registrovaný používateľ možno túto dobu predĺžiť najviac 2-krát.

Služby kniznica 2

 • požičiavanie beletrie a odbornej literatúry
 • burza vyradených kníh
 • možnosť prístupu na verejný internet 

Záujmové aktivity

 • besedy so zaujímavými ľuďmi
 • výstavné aktivity
 • podpora čítania detí

 

Oznamy knižnice: