Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horná Súča
ObecHorná Súča

2018 Wilamowice

Realizácia projektu: 2018

eu citizensprojekty partner

 

 

Obec Wilamowice opäť získala finančné prostriedky na projekt s názvom "Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200 lecia nadania praw miejski wilamowicom". Projekt programu "EURÓPA PRE OBČANOV" sa bude realizovať od 28. 8. 2018 - 02.09.2018.

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom nášho projektu bude ukázať európske kultúrne dedičstvo nášho regiónu a partnerských obcí prezentované počas 200 výročia založenia obce Wilamowice. Projekt bude založený na medzigeneračnom prenose poznatkov a skúseností vďaka účasti seniorov a mladých ľudí v ňom. Účastníci projektu a miestna komunita budú mať príležitosť stretnúť sa s ľudovými umelcami. Projekt uľahčí hľadanie kultúrnej identity a objavenie kultúrnych koreňov a pomôže pri identifikácii s hodnotami EÚ a EÚ. Projekt učí, ako pochopiť multikultúrne dedičstvo EÚ tým, že ho nechá otvoriť bez vytvorenia hermetických kultúrnych bariér. Počas projektu sa uskutočnia workshopy s regionálnymi umelcami. Prediskutujeme súčasné problémy diskriminácie etnických menšín a boj proti kultúre v kontexte prenasledovania. Medzikultúrna spolupráca sa vytvorí najmä počas divadelných dielní, ktoré sa pripravujú na vystúpenie o kultúrnom a etnickom prenasledovaní. Uskutočníme sériu prednášok o úlohe EÚ pri budovaní regionálnej identity a kultúrnej pamäte (podpora EÚ pre projekty v tejto oblasti). Počas diskusie sa budeme zaoberať témou represie a kultúrneho prenasledovania etnických menšín vrátane emigrantov a prisťahovalcov a úlohy, ktorú im pomáhajú EÚ. Vytvoríme výstavu o kultúrnom prenasledovaní národnostných menšín. Spoločne pripravíme mestskú hru na kultúrne prenasledovanie etnických menšín. Spolu sa budeme zaoberať rozvojom dohody o tolerancii pre kultúry. Budeme konať konferenciu o filmovom dokumente ako zdroj propagácie kultúrneho dedičstva. Počas projektu budeme udeľovať a udeľovať ceny "Za zásluhy za kultúrne dedičstvo".

Partneri projektu:

 1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Maďarsko
 2. Obec Horná Súča - Slovensko
 3. Mesto Rajecké Teplice - Slovensko
 4. Mestský úrad Dolní Benešov - Česká republika
 5. Grad Županja - Chorvátsko
 6. Grad Klanjec – Chorvátsko

Po raz kolejny gmina Wilamowice otrzymała dofinansowanie z programu "Europa dla Obywateli".

Gmina Wilamowice pozyskała po raz kolejny środki finansowe na zadanie pt. „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom” Projekt z programu „EUROPE FOR CITIZENS” zostanie zrealizowany w dniach 28.08.2018 - 02.09.2018 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu będzie prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego naszego regionu i gmin partnerskich, zaprezentowanego podczas 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom. Projekt będzie oparty na międzypokoleniowym transferze wiedzy i doświadczeń z uwagi na zaangażowanie w niego seniorów i młodych ludzi. Uczestnicy projektu i społeczność lokalna będą mieli okazję poznać artystów ludowych. Projekt ułatwi poszukiwanie tożsamości kulturowej i odkrycie korzeni kulturowych, będzie sprzyjał identyfikowaniu się z UE i wartościami UE. Projekt przybliży wielokulturowe dziedzictwo UE pozwalając się na nie otworzyć, nie tworząc hermetycznych barier kulturowych. W ramach działań odbędą się warsztaty z udziałem regionalnych artystów. Omówimy współczesne problemy dyskryminacji mniejszości etnicznych i walki o tożsamość kulturową w kontekście prześladowań. Współpraca międzykulturowa zostanie nawiązana w szczególności podczas warsztatów teatralnych przygotowujących do wykonania spektaklu o prześladowaniach kulturowych i etnicznych. Przeprowadzona zostanie seria wykładów na temat roli UE w budowaniu tożsamości regionalnej i pamięci kulturowej (wsparcie UE dla projektów w tym obszarze). Podczas dyskusji omówimy kwestię represji i prześladowań kulturowych mniejszości etnicznych, w tym emigrantów i imigrantów oraz rolę pomocy UE dla nich. Opracujemy wystawę poświęconą kulturowym prześladowaniom mniejszości etnicznych. Wspólnie przygotujemy także grę miejską dotyczącą prześladowań kulturowych mniejszości etnicznych. Wspólnie zajmiemy się opracowaniem umowy i podpisaniem porozumienia „Tolerancja dla kultur”. Konferencję na temat dokumentu filmowego poprowadzimy jako źródło promocji dziedzictwa kulturowego. Podczas projektu wręczone zostaną nagrody „Zasłużony dla dziedzictwa kulturowego”.

Partnerzy projektu:

 1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary
 2. Obec Horná Súča - Slovakia
 3. Mesto Rajecké Teplice – Slovakia
 4. Městský úřad Dolní Benešov – Czech Republic
 5. Grad Županja - Croatia
 6. Grad Klanjec – Croatia

The Wilamowice commune has once again obtained financial resources for the task titled „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”. The project from the “EUROPE FOR CITIZENS” program will be implemented on 28/08/2018 - 02/09/2018.

Short description of the project:

The main objective of our project will be to show the European cultural heritage of our region and partner municipalities presented during the 200 year anniversary of the Wilamowice commune. The project will be based on an intergenerational transfer of knowledge and experience due to the involvement of seniors and young people in it. Project participants and the local community will have the opportunity to meet folk artists. Project will facilitate the search for cultural identity and the discovery of cultural roots, and will be conducive to identifying with the EU and EU values. The project will teach how to understand the EU's multicultural heritage by letting it open without creating hermetic cultural barriers. During the project, workshops with regional artists will take place. We will discuss contemporary problems of discrimination against ethnic minorities and the fight for cultural identity in the context of persecution. Intercultural cooperation will be established in particular during theatrical workshops preparing for the performance of a performance on cultural and ethnic persecution. We will conduct a series of lectures on the role of the EU in building regional identity and cultural memory (EU support for projects in this area). During the discussion, we will discuss the subject of repression and cultural persecution of ethnic minorities, including emigrants and immigrants, and the role of EU assistance to them. We will develop an exhibition on the cultural persecution of ethnic minorities. Together, we will also prepare a city game on cultural persecution of ethnic minorities. Together we will deal with the development of the "Tolerance for cultures" agreement. We will conduct a conference on the film document as a source of promotion of cultural heritage. During the project, we will establish and award the "Meritorious for cultural heritage" prizes.

Project partners:

 1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary
 2. Obec Horná Súča - Slovakia
 3. Mesto Rajecké Teplice – Slovakia
 4. Městský úřad Dolní Benešov – Czech Republic
 5. Grad Županja - Croatia
 6. Grad Klanjec - Croatia

 

Dátum vloženia: 20. 11. 2019 15:42
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 12. 2019 11:28
Autor:

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odkazy

vrsatecZmos

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
1

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 28 °C 19 °C
streda 24. 7. slabý dážď 25/15 °C
štvrtok 25. 7. polojasno 24/13 °C
piatok 26. 7. polojasno 28/12 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
hore