Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecné zastupiteľstvo

12.02.2019 - 15.02.2019

Starosta obce Horná Súča

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

     Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, ktoré sa bude konať dňa

 

15. februára 2019 o 18,00 hod. v Hornej Súči

 

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 

1/ Predstavenie kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra

 

2/ Voľba hlavného kontrolóra

 

3/ Rôzne

 

V Hornej Súči, 05. 02. 2019

 

Ing. Juraj Ondračka

                                                                                                        starosta obce

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.