Najbližšie podujatia

Fotogalérie

ZMENY A DOPLNKY UPNO

07.05.2018 - 30.06.2018

TEXTOVÁ ČASŤ

ZD2016 ÚPN Horná Súča - Návrh - Záväzná časť

ZD2016 ÚPN Horná Súča - Návrh - Smerná časť

 

GRAFICKÁ ČASŤ

UPN HS čistopis 4b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

UPN HS čistopis 4a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

UPN HS čistopis 3 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY A PRVKOV ÚSES

UPN HS čistopis 2b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

UPN HS čistopis 5a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

UPN HS čistopis 5b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

UPN HS čistopis 6a PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PP PRE NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

UPN HS čistopis 6b PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PP PRE NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

UPN HS čistopis 7a SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

UPN HS čistopis 7b SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

UPN HS čistopis 8a VÝKRES REGULÁCIE

UPN HS čistopis 8b VÝKRES REGULÁCIE

ZD1-2016 UPN HS návrh 2a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

ZD1-2016 UPN HS návrh 2b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

ZD1-2016 UPN HS návrh 3 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY A PRVKOV ÚSES

ZD1-2016 UPN HS návrh 4a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

ZD1-2016 UPN HS návrh 4b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

ZD1-2016 UPN HS návrh 5a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

ZD1-2016 UPN HS návrh 5b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

ZD1-2016 UPN HS návrh 6a PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PP A LP PRE INÉ ÚČELY

ZD1-2016 UPN HS návrh 6b PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PP A LP PRE INÉ ÚČELY

ZD1-2016 UPN HS návrh 7a SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

ZD1-2016 UPN HS návrh 7b SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

ZD1-2016 UPN HS návrh 8a VÝKRES REGULÁCIE

ZD1-2016 UPN HS návrh 8b VÝKRES REGULÁCIE

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.