Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Fotogaléria: Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m

[06.11.2009]

« Späť na zoznam

Vyber zhotoviteľa stavby bol realizovaný verejným obstarávaním, ktoré prebehlo po doručení oznámenia o schválení projektu Úradom Vlády Slovenskej Republiky. Cenovú ponuku s najnižšou cenou predložil zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.. Obec Horná Súča uzavrela na realizáciu projektu zmluvu o dielo so zhotoviteľom CESTY NITRA, a.s. dňa 29.5.2009. Cena za dielo bola stanovená verejným obstarávaním na základe cenovéj ponuky vo výške 126 058,24 EUR.
V mesiacoch júl a august 2009 boli zrealizované stavebné práce v rozsahuo spodná stavba pre viacúčelové ihrisko s rozmermi 40 x 20m a spevnené plochy. V mesiaci september zhotoviteľ pokračoval v stavebných prácach, položenie umelého trávnika viacúčelového ihriska s rozmermi 40 x 20m a príslušenstvo, ktoré tvorili branky, street balové koše, umelé osvetlenie ihriska, mantinely a ochranné siete.
Stavebné práce na projekte boli zrealizované v celkovej výške 122 855,05 EUR, z toho dotácia 39 832,70 EUR, vlastné zdroje Obce Horná Súča 83 022,35 EUR. Stavba bola odovzdaná zhotoviteľom a prevzatá objednávateľom dňa 7.10.2009.

Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
Bez názvu
© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.