Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Úradné hodiny

 

DSC_5129.JPG

 

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

7:00 - 12:00

12:30 – 15:00

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

7:00 - 12:00

12:30 – 16:00

Štvrtok

7:00 – 12:00

    12:30 – 15:00

Piatok

7:00 - 12:00

12:30 – 14:00

 

 

 

Kontakt:

 

 

OBECNÝ ÚRAD

Horná Súča, s.č.233

913 33  Horná Súča

E-mail: hornasuca@hornasuca.sk

            starosta@hornasuca.sk

 

 

 

 

Sekretariát

Dohnanová Margaréta

t.č.: 032/6519 611

e-mail: hornasuca@hornasuca.sk

         evidencia pošty, podateľňa

         agenda obecného zastupiteľstva a obecnej rady

         nájomné zmluvy na hrobové miesta

         matrika

        sklad civilnej ochrany

 

 

Samostatný referent

Birásová Martina

t.č.: 032/6519 612

e-mail: martina.birasova@hornasuca.sk

       evidencia obyvateľstva, potvrdenia

     určenie, zrušenie súpisného čísla, register adries

         osvedčenie listín a podpisov na listinách

         sociálne veci, posúdenie odkázanosti

        rozhodnutia na daň za užívanie verejného priestranstva

        relácie v miestnom rozhlase, rozlúčky, parte, potvrdenky na pohreb

       ochrana osobných údajov, vývesky vo vývesných skrinkách

      zastupovanie matrikárky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovníčka obce

Ing. Marta Pastieriková

t.č.: 032/6519 613

e-mail:

rozpočtová agenda podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného účtu

komplexné vedenie účtovníctva a styk s peňažnými ústavmi

finančné operácie obce

evidencia pohľadávok a záväzkov obce

evidencia majetku

nájomné zmluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane a poplatky, personalistika a mzdy

Škundová Paula

t.č.: 032/6519 614

e-mail: paula.skundova@hornasuca.sk

mzdy, personalistika

daň z nehnuteľností

daň za psa, evidencia psov

poplatok za komunálny odpad

 evidencia, výdaj - smetných nádob, vriec na odpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový manažér

Švajdová Dominika

t.č.: 032/6519 623

e-mail: dominika.svajdova@hornasuca.sk

 

 

 

 

 

 

 

Samostatný referent

Gagová Paulína

t.č.: 032/6519 620

e-mail:   paula.gagova@hornasuca.sk

pokladňa obce 

rozhodnutia - výrub drevín

      zastupovanie matrikárky      

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.