Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Starostovia obce

Prehľad starostov obce a predsedov MNV od roku 1904 po súčasnosť

 

Richtári a starostovia

Funkčné obdobie

Počet rokov

Jozef Žúži

1904 – 14.09.1919 - zomrel

15 rokov

Jozef Birás st. - Remeník

1919 – 1931

12 rokov

Štefan Zemanovič - Drozd

1931 - 1938

7 rokov

Jozef Birás st.

1938 - 1942

4 roky

Vládny komisár

Ondrej Vašíček - Fazón

1942 - 1944

2 roky

Starosta

Ján Gago – Hilčík

1944 - 1945

1 rok

Predsedovia MNV

Jozef Birás ml.

1945 – 1951

6 rokov

Augustín Sáska

1951 - 1954

3 roky

Štefan Žúži

1954 - 1955

1 rok

Ladislav Žáček

1955 - 1960

5 rokov

Ján Klinko

1960 - 1964

4 roky

Emil Smolka

1964 - 1973

9 rokov

František Chupáč

1973 - 1990

17 rokov

Ing. Vladimír Zemanovič

1990 – 1990

3 mesiace

Starostovia

Ing. Marián Ševčík

1990 - 1995

5 rokov

Pavol Bilčík

1995 - 2006

11 rokov

Ing. Juraj Ondračka

2006 – súčasnosť

 

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.