Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Rekonštrukcia ZŠ Horná Súča (2010)

Rekonštrukcia ZŠ Horná Súča

 

Obci Horná Súča bola v januári 2009 schválená žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Základnej školy Horná Súča" v celkovej výške 762 835,82 EUR a výške Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) 724 694,03 Sk. V marci bol verejným obstarávaním vybraný dodávateľ stavby Combin Banská Štiavnica s.r.o.. Po kontrole verejného obstarávania ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) sme podpísali zmluvu o NFP. V júli 2009 bola stavba odovzdaná dodávateľovi na realizáciu projektu rekonštrukcie budovy základnej školy v rozsahu

   1. plynofikácia kotolne ZŠ
   2. výmena okien a dverí
   3. zateplenie celej budovy
   4. rekonštrukcia strechy prístavby ZŠ
   5. obstaranie interiérového nábytku,
   6. obstaranie vybavenia dvoch moderných počítačových učební.

Do júna 2010 boli vykonané práce v plnom rozsahu z celkového objemu prác. Základná škola zimnú vykurovaciu sezónu 2009/2010 bola vykurovaná novou modernou plynovou kotolňou, ktorá je riadená šiestimi priemyselnými počítačmi.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti"

Názov projektu: Rekonštrukcia Základnej školy HORNÁ SÚČA
Kód projektu:    22110120075

Začiatok realizácie projektu:    05.05.2009
Koniec realizácie projektu:    30.11.2010

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa Obce Horná Súča

www.hornasuca.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.