Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky obstarávateľa Obce Horná Súča

 

Zákazka

informačná povinnosť

zverejnené dňa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča

20265 - WYP
Vestník č. 252/2013 - 23.12.2013
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Výzva na predkladanie ponúk

 23.12.2013

otváranie častí ponúk „Ostatné“

 23.12.2013

§ 136 ods. 9 písm. b) zákona č.25/2006

 .2014

otváranie častí ponúk "Kritériá"

.2014

oznámenie uchádzačom o mieste a čase otvárania časti ponúk "Kritériá"

.2014

§ 136 ods. 9 zákona č. 25/200, formulár o nevylúčení po otváraní časti ponúk "Kritériá"

.2014

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

.2014

§ 136 ods. 9 písm. e) zákona zákona č. 25/2006

.2014

Výstavba nájomnych bytov 2 x 9 b.j. a IS, Horná Súča

otváranie častí ponúk „Ostatné“

06.10.2013

§ 136 ods. 9 písm. b) zákona č.25/2006

 22.11.2013

otváranie častí ponúk "Kritériá"

26.11.2013

oznámenie uchádzačom o mieste a čase otvárania časti ponúk "Kritériá"

26.11.2013

§ 136 ods. 9 písm.   b) zákona č. 25/2006,

31.12.2013

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

.2013

§ 136 ods. 9 písm. e) zákona zákona č. 25/2006

31.12.2013

Kultúrno spoločenské centrum Horná Súča – ústredné kúrenie, elektroinštalácia kotolne a MaR

otváranie častí ponúk „Ostatné“

18.07.2013

§ 136 ods. 9 písm. c) zákona č.25/2006

02.08.2013

otváranie častí ponúk "Kritériá"

02.08.2013

oznámenie uchádzačom o mieste a čase otvárania časti ponúk "Kritériá"

02.08.2013

§ 136 ods. 9 zákona č. 25/200, formulár o nevylúčení po otváraní časti ponúk "Kritériá"

14.08.2013

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

14.08.2013

§ 136 ods. 9 písm. e) zákona zákona č. 25/2006

21.08.2013

Technika a IT služby pre projekt: „Integrovaný IT systém na hranici“

otváranie častí ponúk „Ostatné“

08.05.2013

§ 136 ods. 9 písm. c) zákona č. 25/2006

20.05.2013

otváranie častí ponúk "Kritériá"

27.05.2013

oznámenie uchádzačom o mieste a čase otvárania časti ponúk "Kritériá"

27.05.2013

§ 136 ods. 9 písm. d) zákona č. 25/200, formulár o nevylúčení po otváraní časti ponúk "Kritériá"

05.06.2013

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

20.06.2013

§ 136 ods. 9 písm. e) zákona zákona č. 25/2006

15.07.2013

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.