Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Podlimitné §9 ods.9

Podlimitné zákazky obstarávateľa  Obce Horná Súča pri ktorých sa použil postup podľa §9 ods. 9

Obec Horná Súča je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov: Obec Horná Súča
Sídlo:  Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča
Zastúpený:  Ing. Juraj Ondračka, starosta obce Horná Súča
IČO:  311561
DIČ: 2021091479
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:  2907176855/0200
Tel.: +421 32 65 19 618, +421 32 65 19 611
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Ondračka, starosta obce Horná Súča
Fax: +421 32 65 19 622
E-mail:  starosta@hornasuca.sk  hornasuca@hornasuca.sk
Web:  www.hornasuca.sk

 

 

Zákazka

informačná povinnosť

zverejnené dňa

Dodávka infobrožúr a DVD k projektu

Integrovaný IT systém na hranici

Výzva na predkladanie ponúk

 16.08.2013

predpokladaná hodnota zákazky 8 200,- EUR bez DPH

 

Informácia o zadaní zákazky

 16.09.2013

Facility, s.r.o., Zlatovská 2190/31, 911 75 Trenčín, IČO:36333280

Celková konečná hodnota zákazky 9 792,- EUR

 

Zriadenie a poskytovanie internetového pripojenia  2Mbps bez agregácie

v rámci implementácie projektu

Integrovaný IT systém na hranici

Výzva na predkladanie ponúk

 15.10.2013

predpokladaná hodnota zákazky 1750,- EUR bez DPH

 

Informácia o zadaní zákazky

 01.11.2013

tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín, IČO: 36319449

Celková konečná hodnota zákazky 2100,- EUR

 

 

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.