Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Obecná knižnica

Obecná knižnica

 

DSC_9484.JPG

 

 

OTVÁRACIA HODINY

Obecná knižnica

pondelok až piatok

13:00 – 17:00

pobočka Vlčí Vrch

piatok

15:00 – 17:00

pobočka Závrská

utorok

15:00 – 17:00

pobočka Dúbrava

streda

15:00 – 16:00

Kontakt: 032/6519 619

Magdaléna Gugová

Obecná knižnica č. 233

 

 

 

Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu Horná Súča.

Prvá knižnica bola zriadená už v roku 1834, ktorá je spojená s príchodom veľkého zberateľa, milovníka kníh a významného národného buditeľa, kňaza Michala Rešetku.

Knižný fond Obecnej knižnice tvorí 9 294 zväzkov kníh, z ktorých je 2 488 detskej literatúry, 430 odbornej literatúry pre deti, 4 405 krásnej literatúry pre dospelých a 1934 kníh odbornej literatúry pre dospelých.

Okrem toho je k dispozícií 8 titulov periodík:

 

 • ZIPS

 

 • VČELÁR

 

 • FORÚM ŽIVOTA

 

 • SPRAVODAJ MAS VRŠATEC

 

 • SÚČANSKY HLÁSNIK

 

 • CHIP

 

 • PC REVUE

 

 • DON BOSCO DNES

 

 

Knižný fond na pobočkách tvorí:

& Vlčí Vrch                    2 017 kníh

& Závrská                     2 279 kníh

& Dúbrava                    1 577 kníh

O& Trnávka                   ku 28.11.2013 bola zrušená

 

Obecná knižnica eviduje za rok 2013: 297 čitateľov z toho 144 detí do 15 rokov a 5 187 výpožičiek

Pobočka Vlčí Vrch eviduje za rok 2013: 77 čitateľov z toho 13 detí do 15 rokov a 230 výpožičiek 

Pobočka Závrská eviduje za rok 2013: 39 čitateľov z toho 21 detí do 15 rokov a 345 výpožičiek

Pobočka Dúbrava eviduje za rok 2013: 23 čitateľov z toho 19 detí do 15 rokov a 210 výpožičiek

 

Ročný registračný poplatok:

Dospelí                                                 1 €

Žiaci a študenti                                 0,50 €

 

Registrovaný používateľ si môže naraz vypožičať najviac 4 knihy. Výpožičná doba je 30 dní (vrátané dní pracovného pokoja). Pokiaľ nežiada knihu ďalší registrovaný používateľ možno túto dobu predĺžiť najviac 2-krát.

 

Služby

 

 • požičiavanie beletrie a odbornej literatúry

 

 • burza vyradených kníh

 

 • možnosť prístupu na verejný internet 

 

 

Záujmové aktivity

 

 • besedy so zaujímavými ľuďmi

 

 • výstavné aktivity

 

 • podpora čítania detí

 

 

DSC_9491.JPG

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.