Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Kultúrne stredisko

785-vyr-obce-folklor.jpgKultúrne stredisko

 

 

Kultúrne stredisko

Mráziková Lucia

t.č.: 032/6519 616

e-mail: kultura@hornasuca.sk

organizuje a spoluorganizuje obecné podujatia

úzko spolupracuje pri kultúrnych a športových podujatiach so ZŠ a MŠ

zabezpečuje prenájom KD v ústredí, osady

zabezpečuje a riadi preberanie a odovzdávanie inventáru kuchyne, zodpovedá za nachádzajúci sa inventár

spracovanie časopisu „Súčanský hlásnik“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenájom priestorov KD

 

Miestnosť

Cena

spoločenská sála na tanečnú zábavu, svadbu, diskotéku a pod pre občanov Hornej Súče mimo vykurovacieho obdobia

80,– EUR

spoločenská sála na tanečnú zábavu, svadbu, diskotéku a pod pre občanov Hornej Súče vo vykurovacom období

100,– EUR

pre ostatných občanov mimo vykurovacieho obdobia

100,– EUR

pre ostatných občanov vo vykurovacom období

120,– EUR

pre miestne organizácie počas celého roka

35,– EUR

spoločenská sála – stretnutie

30,– EUR

vestibul aj schodisko – obchodná činnosť

6,– EUR/h

zasadačka  – obchodná činnosť

6,– EUR/h

zasadačka stretnutie, salónik stretnutie

20,– EUR

spoločenská sála v KD Vlčí Vrch a Trnávka

30,– EUR

spoločenská sála v KD Dúbrava, Závrská

25,– EUR

spoloč. sála v KD Vlčí Vrch, Trnávka, Dúbrava a Závrská pre miestne organizácie

10,– EUR

zasadacie miestnosti v KD na osadách

15,– EUR

priest.pri KD Trnávka, V.Vrch, Závrská, Dúbrava využité na taneč. záb.a diskotéku

10,– EUR

kuchyňa do 24 hodín

35,– EUR

kuchyňa – rodinné oslavy

20,– EUR

priestory materskej školy na Vlčom Vrchu v lete

40,– EUR

priestory materskej školy na Vlčom Vrchu v zime

55,– EUR

priestory kuchyne materskej školy na Vlčom Vrchu (jeden deň)

15,– EUR

 

 

 

Kultúrne akcie na rok 2014.pdf

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.