Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

eGov-Hlásnik

Systém eGov-Hlásnik slúži na rozosielanie krátkych oznamov občanom prostredníctvom e-mailu, SMS a formou tlačených lístkov, ktoré Vám vhodí doručovateľ do poštovej schránky.

Systém slúži na rýchlu informovanosť občanov o dôležitých udalostiach v našej mestskej časti. Je novodobou obdobou kedysi obľúbeného miestneho rozhlasu.

Na to, aby ste správy dostávali, musíte sa v systéme zaregistrovať a zvoliť si spôsob, ktorých chcete správy dostávať.

Z úsporných dôvodov v našej konkrétnej situácii (nútené správa) sme zatiaľ nespustili distribúciu správ prostredníctvom SMS (za každú SMS by musel úrad platiť). Prosíme Vás preto, aby ste sa podľa možnosti zaregistrovali na doručovanie správ prostredníctvom e-mailu.

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.