Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

e-POBox

Pripravujeme spustenie služby e-POBox - elektronickej "doporučenej" pošty pre úradnú korešpondenciu.

Služba e-POBox umožní občanom zasielať svoje žiadosti a iné podania na úrad (vrátane stavebného úradu) elektronicky a on-line cez Internet, ale súčasne umožní aj doručovanie rozhodnutí, záväzných stanovísk a iných oficiálnych dokumentov občanom v elektronickej forme. Pre svoje záležitosti, ktoré občania podajú elektronicky, si budú môcť preveriť stav ich vybavenia cez Internet. Pre jednotlivé druhy žiadostí a podaní budú mať občania k dispozícii vzory (formuláre), do ktorých stačí doplniť konkrétne údaje.

Dôjde tak k výraznému uľahčeniu a zrýchleniu vybavovania záležitostí občanov, ako aj k zníženiu nákladov na prevádzku úradu (zníženie prácnosti, zníženie nákladov na poštovné a pod.).

Služba e-POBox bude slúžiť nielen na komunikáciu s našim miestnym úradom, ale aj s inými úradmim a inštitúciami, s firmami a podnikateľmi a medzi občanmi navzájom.

Službu e-POBox plánujeme spustiť v mesiaci október 2010.

 

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.