Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Do města i z města, pro cyklistu cesta (2013)

 

Do města i z města, pro cyklistu cesta (2013)

Hlavním cílem projektu byla spolupráce města Slavičín a obce Horná Súča v oblasti cestovního ruchu, který je zaměřen na podporu infrastruktury cyklotras. Mikroprojekt byl zaměřen na posílení trvale udržitelného rozvoj přeshraničního území a zlepšení úrovně vybavenosti území. 

Záměrem projektu bylo vybudování 93 m dlouhé cyklotrasy, jedná se o část úseku z plánované cyklotrasy Slavičín – Šanov – Horná Súča. Toto propojení bylo označeno směrovníkem. Stejně tak jako turisté z Moravy mohou po realizaci projektu jet přímo na Slovensko, slovenským turistům je umožněno z příhraniční oblasti dojet do Slavičína, odkud vedou stezky a trasy směrem na Luhačovice a Zlín.

 logo

                                  FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Dne 2. 5. 2013 byla realizace projektu zahájena předáním staveniště. Na základě usnesení Rady města Slavičín byla zadána veřejná zakázka na stavební práce na akci „Do města i z města, pro cyklistu cesta“ uchazeči EUROVIA CS, a.s., závod Zlín za cenu obvyklou ve výši 429 941,- Kč bez DPH. Dle smlouvy budou stavební práce ukončeny v červenci 2013.

 

Dne 10.06.2013 se uskutečnil kontrolní den za účasti zástupcu partnerské obce, dodavatele, projektanta a zástupcu investora. 

Dne 04.07.2013 se konal kontrolní den za účasti zástupcu partnerské obce, dodavatele, projektanta a zástupcu investora.

 

Dne 12.09.2013 se uskutečnila plánovaná cyklovýjížďka. S malým zpoždením jsme spolu s děťmi z Horné Súče vyrazili od učilište v DIVNIÍCH. Na novém úseku cyklotrasy ve Hrádku na nás již čekaly i děti s doprovodem ze Slavičína. Zde nám pán starosta řekl pár slov k otevření nového úseku cyklotrasy SLAVIČÍN - ŠANOV - HORNÁ SÚČA a poté naše cesta pokračovala od Pivečkova lesoparku. Po malém občerstvení a oddychu jsme zamířili ke studánce TATARCE, která je známa místni pověstí. Na zpáteční cestě ještě děti navštívily slavičínske múzeum a stejnou trasou jsme se dostali zpět do Hrádku, kde byl celý výlet na kolech zakončen společným obědem a hromadnou fotkou.

FOTOGRAFIE z cyklovyjížďky konanej dňa 12.09.2013

Do-m-sta-i-z-m-sta-cyklovyjizdka-12.9.2013-1.JPG

 

 

Do-m-sta-i-z-m-sta-cyklovyjizdka-12.9.2013-2.JPG

 

Do-m-sta-i-z-m-sta-cyklovyjizdka-12.9.2013-3.JPG

 

    Do-m-sta-i-z-m-sta-cyklovyjizdka-12.9.2013-4.JPG

 

Do-m-sta-i-z-m-sta-cyklovyjizdka-12.9.2013-5.JPG

  

Do-m-sta-i-m-sta-cyklovyjizdka-12.9.2013-6.JPG

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.