Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Daň z nehnuteľností a daň za psa

 

OZNAM !!!!!

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Občania, ktorým v roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t.z. skolaudovali, predali, kúpili, zdedili, darovali  nehnuteľnosť (pozemok alebo stavbu), sú povinní do 31.januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

 

DAŇ ZA PSA

Občania, ktorí v roku 2018 nadobudli do vlastníctva psa alebo sú držiteľmi psa, príp. ktorým uhynul pes sú povinní do 31. januára 2019 podať priznanie k dani za psa.

Občania, ktorí vlastnia psa a nemajú známku, sú povinní si ju vyzdvihnúť v úradných hodinách na Obecnom úrade v Hornej Súči č.dv.5

 

Informácie:

Obecný úrad Horná Súča - Škundová Paula – referent daní a poplatkov, 1. posch. kanc.  č.5,tel. kontakt: 032/6519614, e-mail: paula.skundova@hornasuca.sk, hornasuca@hornasuca.sk

 

Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa - platné na rok 2019

Daňovník je povinný vyplniť:

1 stranu   =  druh priznania, rok,  I.oddiel – údaje o daňovníkovi    

2.stranu = súhrn príloh, dátum a podpis daňovníka

Následne si vyberie tie prílohy, ktoré sa ho týkajú narp. II. oddiel daň z pozemkov, III. oddiel daň zo stavieb (na jeden účel), V. oddiel daň za psa.

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa .......

 

 

* * * * * * * *

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve, ktorou chce širokej verejnosti priblížiť základné informácie o financovaní miestnej územnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch.

Brožúru Financie a dane v miestnej samospráve nájdete tu:
© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.