Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Bližšie k vidieku

Profil verejného obstarávateľa - Bližšie k vidieku

Bližšie k vidieku - občianske združenie je osobou podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov: Bližšie k vidieku
Sídlo:  Horná Súča č. 246, 913 33 Horná Súča
Zastúpený:  Mgr. Vojtech Laurinec, predseda združenia
IČO:  422776021
DIČ: 2023603307
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu:  3059589351/0200
Tel.: +421 32 65 19 632, +421 32 65 19 611
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Laurinec,
Fax: +421 32 65 19 622
E-mail:  blizsiekvidieku@gmail.com
Web:  http://www.hornasuca.sk/content/blizsie-k-vidieku

 

Zákazka Informačná povinnosť Zverejnené dňa
ŽoNFP-Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tlač brožúry o kultúrnom dedičstve

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 803,33 Eur bez DPH

10.09.2014
ŽoNFP-Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Informácia o zadaní zákazky - Polygroup s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky: 8500,- Eur bez DPH

22.09.2014

Zákazka Informačná povinnosť Zverejnené dňa

ŽoNFP-Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

 

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tvorba a spracovanie brožúry a zber údajov

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 333,33 Eur bez DPH

10.09.2014
Žo NFP - Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Informácia o zadaní zákazky - Red Sparrow s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky: 6 100,- Eur bez DPH

22.09.2014

Zákazka Informačná povinnosť Zverejnené dňa
ŽoNFP-Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vytvorenie internetovej stránky

Predpokladaná hodnota zákazky: 4200,- Eur bez DPH

10.09.2014
ŽoNFP-Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Informácia o zadaní zákazky - Red Sparrow s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky: 4000,- Eur bez DPH

22.09.2014

 

Zákazka Informačná povinnosť Zverejnené dňa
ŽoNFP

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tlač propagačných materiálov

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 408,33 Eur bez DPH
10.09.2014
22.9.2014

Informácia o zadaní zákazky – Polygroup s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                      6 600Eur bez DPH

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - preprava osôb                                                      
11.09.2014

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 510,97 Eur bez DPH

Informácia o zadaní zákazky –Jozef Sabo Savas 

Celková konečná hodnota zákazky:                      4 120 Eur bez DPH

Zákazka

Informačná povinnosť

Zverejnené dňa

 

 

 

 

ŽoNFP

 

Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec

 

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - občerstvenie a obedy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1800 € bez DPH

15.11.2013

Informácia o zadaní zákazky – Vagricol & Co. s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                      2 000 €

 

03.12.2013

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tlač a knihárske spracovanie publikácie

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 600 €

bez DPH

11.11.2013

Informácia o zadaní zákazky –  tlač a knihárske spracovanie publikácie – J+K s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                       4 300 €

28.11.2013

Zákazka

Informačná povinnosť

Zverejnené dňa

 

 

 

 

ŽoNFP

 

Zavádzame regionálne značenie na slovenskom vidieku

 

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - občerstvenie a obedy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1900 € bez DPH

15.11.2013

Informácia o zadaní zákazky – Vagricol & Co. s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                      2 149,20 €

 

03.12.2013

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tlač a knihárske spracovanie publikácie

Predpokladaná hodnota zákazky: 4500 €

bez DPH

08.11.2013

Informácia o zadaní zákazky – tlač a knihárske spracovanie publikácie – J+K s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                        5 200 €

28.11.2013

Zákazka

Informačná povinnosť

Zverejnené dňa

 

 

 

 

ŽoNFP

 

Obnova a rozvoj vidieka

 

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - občerstvenie a obedy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1420 € bez DPH

15.11.2013

Informácia o zadaní zákazky – Vagricol & Co. s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                      2 600 €

 

03.12.2013

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tlač a knihárske spracovanie publikácie

Predpokladaná hodnota zákazky:1 500 €

bez DPH

04.11.2013

Informácia o zadaní zákazky – tlač a knihárske spracovanie publikácie – J+K s.r.o.

 Celková konečná hodnota zákazky:                       2 000 €

28.11.2013

 

Zákazka

Informačná povinnosť

Zverejnené dňa

 

ŽoNFP

Vidiecky cestovný ruch, agroturistika a projektový manažment

 

 

Informácia o zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - občerstvenie a obedy

Predpokladaná hodnota zákazky: 3400 € bez DPH

21.11.2013

Informácia o zadaní zákazky – občerstvenie a prenájom priestorov - Vagricol & Co. s.r.o.

 Celková konečná hodnota zákazky:                      4 270 €

 

03.12.2013

Informácia o zadávaní zákazkyna poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- spracovanie a tlač študijných materiálov

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 100 € bez DPH

15.11.2013

 

Informácia o zadaní zákazky –
spracovanie a tlač študijných materiálov -

Red Sparrow design s.r.o.

Celková konečná hodnota zákazky:                       1 200 €

02.12.2013

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.